Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Świętego Józefa

„Idźcie do Józefa” to hasło Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej do Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, która odbyła się 27 – 28 sierpnia. W Roku Świętego Józefa z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej zaproszono Akcję Katolicką w Polsce do Św. Józefa. Papież Franciszek ukazał Go, jako ojca, który Jezusa uczył bycia człowiekiem. Św. Józef otwarty na „głos Boga” przyjął Boga jako dar i ten dar pielęgnował spełnianiem ojcostwa. To ojcostwo zauważył Pius IX ogłaszając w 1871 r. Św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. Nasze trudne czasy potwierdzają potrzebę zawierzenia naszego życia „Ojcostwu Świętego Józefa”. Stąd pragnienie zawierzenia siebie i naszej działalności opiece tego, któremu Bóg powierzył swoje największe „skarby” Jezusa i Maryję. Udało się to zorganizować pod koniec sierpnia.

Wskazując na znaczenie pielgrzymki Prezes Zarządu Krajowego Pani Urszula Furtak w wywiadzie dla redakcji KAI zauważyła, że misją Akcji Katolickiej jest ciągłe dawanie świadectwa. ”Staramy się odczytywać znaki czasu i być wszędzie tam, gdzie jest potrzeba pokazywania życia według prawa Bożego, według dekalogu, który w obecnych czasach jest przez wielu odrzucany. Mandat Kościoła zobowiązuje nas, aby wypełniać te wszystkie przestrzenie, także mediów, w tym społecznościowych. Życie członka Akcji Katolickiej musi być odważne, a jednocześnie musi być radosne i pełne miłości, by nieść Boga we wszystkie kierunki naszej społecznej działalności. Do św. Józefa przybywamy po siły, po to, by nam nie zabrakło zapału, by Chrystus nam błogosławił za wstawiennictwem św. Józefa”.

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu rozpoczęła się w piątek w Kaplicy Cudownego Obrazu Sanktuarium Koronką do Miłosierdzia Bożego i Eucharystią pod przewodnictwem ks. prał. dr Sławomira Kęszki, Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. Po Mszy św. Ks. Asystent wygłosił referat nt. ”Męczennicy z Dachau i ocaleni przez Opatrzność Bożą za wstawiennictwem św. Józefa Kaliskiego księża – więźniowie KL Dachau”. Po południu pielgrzymi zwiedzili kaliską starówkę, wysłuchując ciekawej prelekcji o historii miasta w gościnnych progach katedry kaliskiej pw. św. Mikołaja.

Sobotę Wspólny program rozpoczęto w katedrze wysłuchaniem koncertu organowego ”Dla Ciebie Maryjo” w modlitewnej interpretacji dyrektora Chóru Katedralnego Pana dr Krzysztofa Niegowskiego, który pięknie ubogaciły pieśni maryjne w wykonaniu Pani Małgorzaty Piotrowskiej. Następnie wszyscy udali się do Sanktuarium Świętego Józefa, gdzie Mszę św. dla pielgrzymów poprzedziła konferencja ”Rola i znaczenie kultu św. Józefa w kaliskim sanktuarium w XIX i XX wieku”, którą wygłosił ks. prof. UAM w Poznaniu Michał Kieling.

Mszy św. przewodniczył Ks. Biskup Damian Bryl, Biskup Kaliski. Sanktuarium wypełnione było kilkuset pielgrzymami, członkami Akcji Katolickiej, którzy przybyli z kilkunastu diecezji w Polsce. Jej oprawę dodatkowo ubogacił śpiewem i grą zespół „Przed Bogiem” z Raszkowa. W homilii Ks. Biskup ukazał Świętego Józefa, jako człowieka wiary i „zaprosił członków Akcji, żeby mocno wyznali wiarę w tych trudnych czasach zamieszania, sprzecznych opinii, poglądów, hipotez i żeby mocno się określili: „Panie Boże w Ciebie wierzymy, przyjmujemy Twoją Ewangelię, jako słowo naszego życia i chcemy, żeby Twoje słowo było dla nas najważniejszym punktem odniesienia w naszych decyzjach i wyborach”. Zachęcił też, aby tak jak Józef zaufali Bogu. Na zakończenie homilii życzył wszystkim. aby wrócili do domów pełni nadziei i dobrego ducha, żeby tę nadzieję zanieśli rodzinom, sąsiadom, wspólnotom parafialnym, szczególnie osobom, którzy są najbardziej przytłoczeni.

Na zakończenie Mszy św. Ks. Biskup w asyście kapłanów oraz delegacja Zarządu Krajowego wraz z Prezesem Instytutu Diecezjalnego w Kaliszu przeszli do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie Pani Prezes Urszula Furtak zawierzyła Świętemu Józefowi Akcję Katolicką w Polsce, jej członków, ich rodziny, diecezjalne instytuty i parafialne oddziały. Po uroczystym błogosławieństwie i odmówieniu modlitwy do Św. Jana Pawła II, Patrona Akcji Katolickiej w Polsce o jego wstawiennictwo przed Bogiem wszyscy udali się procesyjnie pod pomnik, gdzie złożono kwiaty w hołdzie największemu z Polaków. Pielgrzymkę zakończyło wspólne spotkanie przy obiedzie w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium.

Marian Rybicki i Robert Lis

……………

Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej na czele z Panem Prezesem i Zarządem DIAK wraz z Księdzem Asystentem serdecznie dziękuję za tę piękną inicjatywę Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej do Św. Józefa. Przygotowanie, konferencje, ucztę duchową i gościnne przyjęcie podczas naszego spotkania. Słowo szczególnego podziękowania kieruję do przybyłych niemalże 400 pielgrzymów z blisko 20 diecezji a także wszystkim kilkunastu Pocztom Sztandarowym przybyłym do Św. Józefa.

Jako powołani do Akcji Katolickiej i posłani do dzieł apostolskich, poszukujemy wsparcia i sił do obrony tego, co dla nas święte. U podstaw odwagi i wytrwałości w działaniu Św. Józefa było zaufanie Bogu, który jest wierny swoim obietnicom. To wielka sztuka, zaufać Bogu wbrew wszelkim ludzkim przesłankom. Akcja Katolicka przybyła przed ten Święty kaliski wizerunek, by za Jego przyczyną wypraszać zdroje potrzebnych łask.

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

galeria – patrz

GALERIA 1

 

 

 

 

 

 

GALERIA 2