Ogólnopolski Kongres Chrystusa Króla

W Warszawie w dniach 4-7 listopada 2021 r. odbędzie się Ogólnopolski Kongres Chrystusa Króla. Miejscem obrad będzie Warszawski Dom Technika NOT zaś celebracji – Bazylika Świętego Krzyża. Całość Kongresu zwieńczy zaplanowany na zakończenie obrad niedzielny Orszak Chrystusa Króla, który wyruszy o godz. 12.00 z kościoła Świętego Krzyża do Archikatedry św. Jana Chrzciciela, gdzie o godz. 13.30 zostanie odprawiona Eucharystia, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński.

Organizatorem Kongresu jest Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla wraz z Biskupem Stanisławem Jamrozkiem, Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchów Intronizacyjnych.

Mając na względzie fakt, że „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana nie jest zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim”, Kongres podejmuje od strony teologicznej i praktycznej kwestię budowania rzeczywistości królestwa Bożego poprzez istniejące struktury zwyczajnego duszpasterstwa w diecezjach i parafiach. Stąd hasło Kongresu: W diecezjach i parafiach Króluj nam Chryste – realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego”. – napisali organizatorzy w założeniach treściowo-programowych kongresu.

Motto Kongresu: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, zaczerpnięte z przemówienia inauguracyjnego św. Jana Pawła II, jest kluczem do realizacji dzieła intronizacji w Polsce. Chcemy wpierw „otwierać drzwi” w sobie i wokół siebie, aby budując królestwo Boże, które jest w nas i pośród nas (por. Łk 17, 21), czynić realnym królowanie Chrystusa w polskim narodzie. Chcemy zmieniać polską rzeczywistość nie tyle przez różne mniej lub bardziej spektakularne inicjatywy, podejmowane przez różne środowiska, co raczej przez konsekwentne poddanie swego życia Chrystusowi jako „mojemu” Panu i Królowi. – czytamy dalej w założeniach.

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w Polsce po II wojnie światowej. Nawiązuje do Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, jaki odbył się w Poznaniu w 1937 r. Z uwagi na doniosłość wydarzenia i jego implikacje duszpasterskie w życiu Kościoła katolickiego w Polsce, zachęcam do wzięcia udziału członków Akcji Katolickiej, którzy służbę Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata wzięli na swoje sztandary i uczynili własnym życiem. Włączmy się w to dzieło. Raz jeszcze zachęcam do udziału w kongresie a szczególnie w swoistej manifestacji wiary – zaplanowanym na niedzielę 7 listopada 2021 – Orszaku. Niech dumnie nad nim powiewają również flagi Akcji Katolickiej. Poniżej publikujemy bardzo bogaty program oraz możliwość rejestracji.

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

PROGRAM (CAŁOŚĆ) KONGRRERSU
DO POBRANIA w PDF
Kongres-program

OGÓLNOPOLSKIE DZIEŁO INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA wraz z J.E. Bp. STANISŁAWEM JAMROZKIEM
Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchów lntronizacyjnych
zapraszają na OGÓLNOPOLSKI KONGRES JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

W diecezjach i parafiach: ,,Króluj nam, Chryste!” realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego”, który odbędzie się w dniach 4-7 listopada 2021 roku w Warszawie (Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5)

PROGRAM

Czwartek, 4 listopada 2021 r.

11.00 – 13. 00 – Rejestracja uczestników.
13.00 – Obiad.
15.00 – Otwarcie Kongresu:

  • powitanie uczestników i gości – Bp Stanisław JAMROZEK, Prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA,
  • pozdrowienie uczestników Kongresu i poświęcenie obrazu Chrystusa Króla – Kazimierz NYCZ,
  • wykład wprowadzający: Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA, Przewodniczący Zarządu ODIJChK (Kraków).

16.30 – 17.30 – EUCHARYSTIA w Bazylice Świętego Krzyża – przewodniczenie i homilia: Bp Stanisław JAMROZEK, Delegat KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych (Przemyśl).

18.00 – Kolacja.

19.00 – Projekcja filmu: Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie. Spotkanie z twórcami filmu braćmi Syka oraz dystrybutorem filmu Tomaszem Karczewskim, Kino Świat.

Piątek, 5 listopada 2021 r.

I sesja kongresowa: Kościół święty a królestwo Boże 7.30 – 8.30 – Śniadanie.

9.00 – 9.30- Królestwo Boże- przestrzeń wiary i życia- Ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ TCHR, UAM (Poznań).

9.30 – 10.00 -Kościół święty- królewski lud kapłański Ks. prof. dr hab. Marian KOWALCZYK SAC, UKSW (Ołtarzew).

10.00 – 10.30 – Przerwa.

10.30 – 11.00 – Królowanie Jezusa Chrystusa a intronizacja” Ncjswietszego Serca Jezusowego Ks. prof. dr hab. Janusz KRÓLIKOWSKI, UPJPII (Tarnów).

11.00 – 11.30 – Główne tematy encykliki Quas primas” i ich aktualność Ks. dr hab. Jarosław SUPERSON SAC, UPJPII (Kraków).

11.30 – 12.00 – Poddanie się władzy Chrystusa Króla program społeczno-polityczny czy relig.jna utopia wynikajqca z„ Quas primas”? – Jan ŁOPUSZAŃSKI (Radom).

12.00 – 12.30 – Dyskusja.
12.30 – 14.30 – Przerwa obiadowa.

II sesja kongresowa: Polscy prorocy królowania Chrystusa

14.30 – 15.00 -Święty Jan Paweł 11 o Chrystusie Królu Dr hab. Dominika ŻUKOWSKA­GARDZIŃSKA, prof. UKSW, Kierownik Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II (Warszawa).

15.00-15.30-Królestwo Boże w Polsce w nauczaniu błogosławionego Prymasa Tysiąclecia Beata MACKIEWICZ, Wydawnictwo „Soli Deo”, Instytut Prymasowski (Warszawa-Choszczówka). 15.30 – 16.00 – Przerwa.

16.00 – 16.30 -Święta Faustyna w służbie Króla Miłosierdzia-Ks. prof. dr hab. Jan MACHNIAK, UPJPII (Kraków).

16.30 – 17.00 =Intronizacja Chrystusa Króla według pism Służebnicy Bożej Rozalii Celak Barbara PASTERNAK, Przewodnicząca Zarządu Fundacji Serca Jezusa (Szczyglice).

17.00 – 17.30 – Dyskusja.

18.00 – 19.00 – EUCHARYSTIA w Bazylice Świętego Krzyża-przewodniczenie i homilia: Abp Stanisław GĄDECKI, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (Poznań).

19.15 – Kolacja.

20.00 -Adoracja Najświętszego Sakramentu wynagradzająca (I Piątek Miesiąca) – Bazylika Świętego Krzyża.

Sobota, 6 listopada 2021 r. 7.30 – 8.30 – Śniadanie.

9.00 – 10.00 – EUCHARYSTIA w Bazylice Świętego Krzyża – przewodniczenie i homilia: Bp prof. dr hab. Andrzej CZAJA.

III sesja kongresowa: Powszechne królestwo Boże w Kościele lokalnym

10.15 – 10.45 – Biskup i prezbiterzy budowniczowie królestwa Bożego Bp prof. dr hab. Andrzej CZAJA, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP (Opole).

10.45 – 11.15 – Przerwa.

11.15 – 11.45 – Osoby konsekrowane – ,, w oczekiwaniu na nadejscie Królestwa niebieskiego” (por. VC 6) Bp prof. dr hab. Jacek KICIŃSKI CMF, Przewodniczący Komisji do spraw Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP, PWT (Wrocław).

11.45 – 12.15 -Świeccy w Akcji Katolickiej w służbie królestwa Chrystusowego w Polsce Urszula FURTAK, Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej (Zielona Góra).

12.15 – 12.45 – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w służbie królestwa Chrystusowego w Polsce Ks. dr Andrzej LUBOWICKI, Asystent Generalny KSM (Sulejówek).

12.45 – 13.00 – Dyskusja.
13.00 – 15.00 – Przerwa obiadowa.

IV sesja kongresowa: ,,Przyjdź królestwo Twoje” w parafii Sekcja A: Parafianie a królestwo Boże (Sala A)

15.00 – 15.30 – ,,Jeśli się nie [. . .] staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3) O. Piotr DETTLAFF CSSR, Radio Maryja i TV Trwam, Podwórkowe Kółka Różańcowe (Toruń). 15.30-16.00-Młodzi uobecnicjq królowanie Chrystusa Ks. Dariusz KOWALCZYK, Przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia (Warszawa).

16.00 – 16.30 – Przerwa.

16.30 – 17.00 -Rodzina powołana do budowania Królestwa Bożego w dziejach (por. FC 4~) Piotr PIKUŁA, Prezes Stowarzyszenia „Róża” (Kraków).

17.00 – 17.30 -Starsi i chorzy- ,,uczestnicy cierpień Chrystusa stcjq się godni królestwa” (SD 21) Ks. dr Wojciech BARTOSZEK, Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych (Katowice).

Sekcja B: Chrystus Król w życiu parafii (Sala C)

15.00 – 15.30 – Chrystus Król w liturgii parcfialnej Ks. dr Maciej ZACHARA MIC, WSD Księży Marianów (Lublin).

15.30-16.00-Przepowiadanie (katecheza) słowem Chrystusa Króla Ks. dr hab. Wojciech MEDWID, UPJPII (Andrychów).

16.00 – 16.30 – Przerwa.

16.30 – 17.00 -Dzieła miłosierdzia budowaniem królestwa Bożego Ks. prof. dr hab. Wiesław PRZYGODA, KUL (Lublin).

17.00 – 17.30 – Parcfia a Boży lad w lokalnej społeczności Ks. prał. Bogdan BARTOŁD, Proboszcz Archikatedry św. Jana Chrzciciela (Warszawa).
17.30 – 18.00 – Dyskusja w sekcjach.

18.30 – Kolacja.

19.30 – Koncert pieśni religijno-patriotycznych- Chór i Orkiestra Kameralna „Jubilaeum” z Lublina.

Niedziela, 7 listopada 2021 r.

V sesja kongresowa: Implikacje Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana dla diecezji i parafii

7.30 – 8.30 – Śniadanie.

9.00 – 9.30 – Implikacje pastoralne Jubileuszowego Aktu w odniesieniu do diecesji Abp prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA, Metropolita Szczecińsko-Kamieński (Szczecin).

9.30 – 10.00 =Implikacje pastoralne Jubileuszowego Aktu w odniesieniu do parcfii Ks. Mariusz MATUSZAK, Kustosz Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla (Chojna).

10.00 – 10.30 – Przerwa.

10.30 – 11.00 – Dyskusja nad przesłaniem kongresowym – Ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, Konsultant Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych, KUL (Lublin).

11.00 – 11.30 – Zakończenie obrad.

12.00 – 13.30 – Orszak Jezusa Chrystusa Króla ulicą Krakowskie Przemieście z Bazyliki Świętego Krzyża do Archikatedry św. Jana Chrzciciela. prowadzący: Mgr inż. Adam KĘDZIERSKI, Wiceprzewodniczący ODIJChK (Ustroń). Wstęp: Bp Stanisław JAMROZEK.

Stacje:

  1. Pałac S. Staszica (ul. Nowy Świat 72) – przemówienie: Idziemy w hołdzie Chrystusowi Królowi Mgr inż. Adam KĘDZIERSKI (Ustroń).
  2. Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP, przy pomniku Prymasa Tysiąclecia – przemówienie: Walczymy o Polskę Chrystusową Mgr inż. Henryk GLINKOWSKI (Warszawa).
  • Pałac Prezydencki – przemówienie: Chcemy Cię, Jezu Chryste Kroluj Polsce! dr hab. inż. Włodzimierz BOJARSKI (Warszawa).

IV Kościół św. Anny – przemówienie: O praktycznej realizacji postanowień Jubileuszowego Aktu Intronizacji w życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym Prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA (Kraków).

13.30 – 14.30 – EUCHARYSTIA – Archikatedra św. Jan Chrzciciela – przewodniczenie i homilia: Abp prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA, Metropolita Szczecińsko- Kamieński. Oprawa muzyczna: Chór Parafialny z Zalesia Górnego.

15.00 – Obiad. Rozjazd.

KOMITET HONOROWY

Em. kard. Kazimierz NYCZ (Warszawa)
J. Em. kard. Stanisław DZIWISZ (Kraków)
J. E. Abp Stanisław GĄDECKI (Poznań)
E. Abp Wojciech POLAK (Gniezno)
E. Abp Wacław DEPO (Częstochowa)
E. Abp Andrzej DZIĘGA (Szczecin)
E. Abp Józef GUZDEK (Białystok)E. A
bp Marek JĘDRASZEWSKI (Kraków)
J.E. Abp Józef KUPNY (Wrocław)
E. Abp Adam SZAL (Przemyśl)
E. Abp Tadeusz WOJDA (Gdańsk)
J. E. Bp Artur MIZIŃSKI (Warszawa)
J. E. Bp Andrzej CZAJA (Opole)

KOMITET NAUKOWY

Ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, KUL (Lublin) – przewodniczący Ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ TCH, UAM (Poznań)
Ks. prof. dr hab. Janusz KRÓLIKOWSKI, UPJPII (Tarnów)
Ks. prof. dr hab. Jan MACHNIAK, UPJPII (Kraków)
Ks. dr hab. Wojciech MEDWID, UPJPII (Andrychów) – sekretarz Prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA (Kraków)
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz BOJARSKI (Warszawa)

KOMITET ORGANIZACYJNY

E. Bp Stanisław JAMROZEK, Delegat KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych – przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA, Przewodniczący Zarządu ODIJChK – wiceprzewodniczący Zarząd i Rada Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w Polsce po II wojnie światowej. Nawiązuje on do Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, jaki odbył się w Poznaniu w 1937 r. Z uwagi na doniosłość wydarzenia jakim jest Kongres i jego implikacje duszpasterskie w życiu Kościoła katolickiego w Polsce – a szczególnie parafii, zakonów i zrzeszeń katolickich związanych z kultem Jezusa Chrystusa Króla – bardzo liczymy na to, że w Kongresie tym wezmą udział przynajmniej 1-2 osobowe reprezentacje tych parafii, zakonów i zrzeszeń.

W związku z tym pragniemy poinformować, że istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsc noclegowych w Hotelu Gromada Centrum, który to Hotel przedstawił specjalną ofertę na usługi noclegowe, obowiązującą w terminie Kongresu 03-08.11.2021. Hotel położony jest w samym centrum stolicy, w pobliżu Dworca Centralnego, Starego Miasta, Zamku Królewskiego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych instytucji. Hotel oferuje pokoje hotelowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT, telefonem, Internetem. Do dyspozycji naszych Gości pozostają: klimatyzowana Restauracja Hotelowa serwująca śniadania w godzinach 6:30 – 10:30; restauracja Karczma serwująca w stylizowanych wnętrzach specjalności kuchni polskiej w godzinach 12:00 – 23:00 (ostatnie zamówienie do 22:30). Na terenie Hotelu znajdują się również: przechowalnia bagażu, sala fitness, klub bilardowy. Hotel posiada garaże podziemne dla samochodów osobowych za dodatkową opłatą, która wynosi 45,- PLN brutto za dobę. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu.

Ceny specjalne pokoi hotelowych, łącznie z cenami śniadania i podatku V AT, wynoszą:
210 PLN/ dobę za pokój I-osobowy Standard
240 PLN/ dobę za pokój 2-osobowy Standard
250 PLN/ dobę za pokój I-osobowy Business (3*) 290 PLN/ dobę za pokój 2-osobowy Business (3*)
80 PLN/ dobę za pokój I-osobowy Business Plus****
320 PLN/ dobę za pokój 2-osobowy Business Plus****

Organizatorzy Kongresu nie pokrywają kosztów noclegów i posiłków.

Na zakończenie Kongresu, w niedzielę 7.11.2021r., odbędzie się Orszak Jezusa Chrystusa Króla.

Chcielibyśmy, aby było to wielotysięczne zgromadzenie czcicieli Jezusa Chrystusa Króla, a zarazem -kolejny już raz – publiczne wyznanie i przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa Króla w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim. Z całego serca zapraszamy do jak najliczniejszego wzięcia udziału w tym Orszaku.

Z powodu ograniczeń sanitarnych uczestnicy Orszaku będą podzieleni na grupy liczące ok. 150 osób.

Wysłuchanie informacji podczas Orszaku i homilii na Mszy św. w Archikatedrze przez ich uczestników, umożliwi choć w części wzięcie udziału w Kongresie przez osoby, które nie miały możliwości uczestniczyć w jego obradach. Według informacji ks. proboszcza Bogdana Bartołda, we Mszy św. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela może uczestniczyć jednocześnie 550 osób. Jeśli byłoby więcej osób chcących uczestniczyć w tej Mszy św., postaramy się o zainstalowanie telebimów przed Archikatedrą.

Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie, Orszaku i rezerwacji miejsc noclegowych należy dokonać do

23.10.2021r. na adres e-mailowy: kontakt@dzielointronizacji.pl, podając następujące dane:

  • Imię i nazwisko, adres pocztowy, e-mail, telefon: ………. .
  • Wezmę udział w Kongresie w następujących dniach: …….. .
  • Rezerwuję miejsce noclegowe w pokoju: … w następujących dniach:
  • Wezmę udział w Orszaku: tak/nie

Króluj nam Chryste!

W imieniu Zarządu i Rady Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Przewodniczący Zarządu

Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga – Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych
Bp dr Stanisław Jamrozek

PATRONAT MEDIALNY

Tclcwi2ja EWTN Polska

Telewizja Misericordia