Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie – Posłani w pokoju Chrystusa

Szanowni Państwo, po raz trzynasty odbędzie się w Poznaniu Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, które swoim patronatem obejmuje ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący KEP. Podczas Forum znani i cenieni prelegenci przybliżają treści hasła Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, które towarzyszą pracy duszpasterskiej w diecezjach i parafiach od pierwszej niedzieli Adwentu.

Tegoroczne Forum pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” odbędzie się w sobotę 11 września 2021 r. Rozpocznie się o godz. 9:30 Mszą św. koncelebrowaną w kościele pw. św. Rocha w Poznaniu, której przewodniczył będzie kard. Willem Jacobus Eijk z Utrechtu.

Po Eucharystii, w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, rozpoczną się obrady. Słowo wstępne wygłosi ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, a wykład okolicznościowy przedstawi kard. Willem Jacobus Eijk. Swoją wiedzą podzielą się także m. in. ks. prof. Witold Kawecki z Warszawy, ks. prof. Arkadiusz Wuwer z Katowic oraz prof. Jan Węglarz z Poznania. Szczegółowy program w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Akcji Katolickiej do udziału w tym wydarzeniu. Ze względów organizacyjnych konieczne jest dokonanie zgłoszenia najpóźniej do 4 września br. drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: forum2021.pl oraz wpłacenie wpisowego w wysokości 20 zł na konto w Banku PEKAO S.A. II O/Poznań nr 10 1240 1763 1111 0000 1812 9605. Po dokonaniu przelewu uczestnik otrzyma wejściówkę, którą należy wydrukować i okazać w dniu sesji przy wejściu.

Z uwagi na utrzymującą się pandemię Forum zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym czasie wytycznymi sanitarnymi. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zachowania dystansu oraz zasłaniania ust i nosa.

Jednocześnie informujemy, że Msza św. oraz obrady będą transmitowane na żywo. Link do transmisji online zostanie udostępniony w dniu Sesji na stronie Archidiecezji Poznańskiej oraz na stronie Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum.

Króluj nam Chryste!

W imieniu organizatorów
z wyrazami szacunku

/-/ Bogumiła Kania-Łącka Prezes Zarządu DIAK

Poznań, 20 sierpnia 2021 r.

PLAKAT DO POBRANIA:

JPG –

 

 

PDF –