On naszym Królem On nasz Pan!

Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to dla nas Akcji Katolickiej dzień wyjątkowy.  To nasze Święto Patronalne. Poprzez nie w sposób szczególny pragniemy podkreślić i nieustannie odnawiać Jego panowanie w życiu osobistym, ale też całego naszego narodu. Dziękujemy Chrystusowi za pomoc i wszelkie łaski od niego otrzymane. W wielu Katedrach i kościołach parafialnych popłynie dziękczynna modlitwa. Kolejny raz z mocą naszych serc wyśpiewamy „Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus władcą nam”.

W tym czasie świątecznej radości kilka Diecezjalnych Instytutów zaplanowało obchody Jubileuszu 25 rocznicy powołania. Świętuje Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej i Kaliskiej a w kolejną sobotę również Diecezji Płockiej. Wszystkim w tym podwójnie radosnym czasie życzymy wielu łask i mocy od Chrystusa Pana i Króla.

Niestety kolejny raz wzmagająca się pandemia odbiera nam część radości. Wiele niepokoju w naszych rodzinach wywołuje trwająca zaogniona sytuacja na naszej wschodniej granicy. Liturgia kończącego się roku też jest trudna a jej obrazy napełniają trwogą. Jednak pełni wiary wiemy, że już niebawem wraz z adwentem na nowo rozbłyśnie światło nadziei. I wraz z nią idźmy naprzód do naszych codziennych obowiązków, planujemy i podejmujmy kolejne wyzwania, nieśmy dzisiejszemu światu Ewangelię miłości.

Wszystkim, którzy w tę piękną Królewską uroczystość zgromadzą się pod sztandarem Chrystusa, naszym Biskupom, Kapłanom, wszystkim członkom Akcji Katolickiej, ale też Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży i wszystkim młodym, którzy wezwani przez Papieża Franciszka będą po raz pierwszy w tym czasie obchodzić kolejny Światowy Dzień Młodzieży, składam w imieniu całego Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej podziękowania za wszelkie dobro i serdecznie życzenia.  Niech Chrystus Król umocni dorosłych, młodych i poszukujących niech wskaże drogę i napełni odwagą, każdemu niech błogosławi.

On naszym Królem On nasz Pan!

Króluj nam Chryste!

W imieniu Zarządu
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Urszula Furtak, prezes