Pielgrzymka Biegowa ku Czci Męczenników Stanu Wojennego

W Okopach na Podlasiu, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września urodził się Alfons Popiełuszko – późniejszy, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko.

W kolejną 74 rocznicę urodzin błogosławionego Kapłana Męczennika, po raz szesnasty do Jego grobu na warszawski Żoliborz, przybędzie Pielgrzymka biegowo-rowerowa ku czci Męczenników Stanu Wojennego.

Podobnie jak w latach ubiegłych w sztafecie wezmą udział, pokonując setki kilometrów, biegacze z Knurowa, z Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, z Kopalni Wujek, aby w ten sposób uczcić pamięć bł. Ks. Jerzego – kapelana „ Solidarności”, w dniu Jego urodzin, jak również ludzi, którzy ponieśli ofiarę życia i zdrowia w czasie stanu wojennego.

W tę formę pielgrzymowania do grobu bł. Ks. Jerzego włącza się również Akcja Katolicka z archidiecezji warszawskiej i warmijskiej a także diecezji płockiej i radomskiej.

Zapraszamy do uczestnictwa, również w finale tego wydarzenia we wtorek 14 września 2021 r., który spodziewany jest ok. godz. 17.00. Po złożeniu kwiatów na grobie Kapłana Męczennika w kościele pw. św. Stanisława Kostki o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza święta. Współorganizatorem wydarzenia jest Akcja Katolicka w Polsce.

Pamiętajmy o Kapłanie Męczenniku, który broniąc tych, którzy cierpią prześladowanie nauczał, aby „zło dobrem zwyciężać”, bo „Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność Prawdzie” – jak głosił ks. Jerzy.

Zapraszamy skorzystania z możliwości odwiedzenia Muzeum bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

W imieniu Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej

Teresa Połeć

DO POBRANIA – PLAKAT