Pierwsze informacyjne spotkanie z Bp Markiem Mendykiem Asystentem Krajowym Akcji Katolickiej

W czwartek 02 grudnia w Świdnicy miało miejsce spotkanie Bp Marka Mendyka, mianowanego podczas listopadowego spotkania KEP na Jasnej Górze, nowego Asystenta dla Akcji Katolickiej w Polsce z Urszulą Furtak prezes KIAK.

Podczas spotkania Biskup zapoznał się ze stanem Akcji Katolickiej we wszystkich diecezjach oraz wykazem diecezjalnych Księży Asystentów. Prezes KIAK przybliżając spotkania, wydarzenia i inicjatywy krajowe zawarte w przyjętym już kalendarium na rok 2022, połączyła je z wyjaśnieniem zasad obrad poszczególnych gremiów, w oparciu o obowiązujące dokumenty.

Wiele miejsca poświęcono podejmowanej formacji członków Stowarzyszenia. W czasie pierwszego roboczego spotkania znalazło się miejsce również na lżejsze tematy i wspomnienie z pierwszych spotkań na niwie Akcji Katolickiej, które miały miejsce w 2008 r. w Sanktuarium MB w Grodowcu na terenie Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej i niewiele później na terenie Diecezji Legnickiej w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Dopełnieniem rozmów o Akcji katolickiej było spotkanie z Biskupem Ignacym Decem, który do czasu przejścia w stan spoczynku, przewodniczył Radzie KEP ds. Apostolstwa Świeckich w pracach, której dane mi było brać czynny udział.

Urszula Furtak
Prezes KIAK