Pożegnanie Jego Ekscelencji Bp Adama Dyczkowskiego

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, w jedności Kościoła, uczestniczyła w Zielonej Górze 25. stycznia 2021 w uroczystej Mszy Świętej żałobnej i modlitwie w intencji Jego Ekscelencji śp. Biskupa Adama Dyczkowskiego, założyciela i wielkiego przyjaciela Akcji Katolickiej.
Hołd zmarłemu Pasterzowi oddał nasz poczet sztandarowy a w imieniu wszystkich świeckich Diecezji Biskupa pożegnała Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce.
Dokonano też wpisu w okolicznościowej Księdze Kondolencyjnej.
W załączeniu zdjęcia z tej uroczystości, tekst pożegnalny prezes KIAK oraz wypowiedź do „Aspektów” – „Co budziło w nas podziw w Bp Adamie Dyczkowskim”.
Ryszard Furtak – prezes DIAK

Co budziło nasz podziw w osobie śp. Jego Ekscelencji księdza Biskupa Adama Dyczkowskiego?

Sądzę, że będę wyrazicielem wszystkich członków Akcji Katolickiej a także osób spoza naszego stowarzyszenia. W osobie zmarłego, naszego umiłowanego ks. Bp Adama Dyczkowskiego, podziwialiśmy Jego miłość do Kościoła i ludzi, bez względu na ich wiek i wykształcenie.

Ta Jego postawa była wielokrotnie wyrażana np. podczas homilii na spotkaniach opłatkowych AK, w okresie Bożego Narodzenia, kiedy ks. Bp przytaczał nam obraz, kiedy do nowo narodzonego Jezusa dotarli zarówno mędrcy ze Wschodu jak i prości pasterze.

Bp Adam, jako pierwszy biskup w powojennej Polsce powołał struktury diecezjalne AK, a stało się to 27.11.1994 r. Byliśmy i jesteśmy z tego faktu bardzo dumni na spotkaniach krajowych AK, że nasz Pasterz pierwszy w Polsce posłuchał wezwania Św. Jana Pawła II. Na pewno ta odpowiedź na wezwanie papieża wynikała ze zrozumienia, że należy poprzez formację świeckich przygotowywać ich do bycia bardziej odpowiedzialnymi za Kościół.

Miłość do ludzi ks. Bp Adama przejawiała się w różnych sytuacjach. Pamiętam na spotkaniu opłatkowym w Gorzowie Wlkp. jak ks. Bp w przerwie grania na gitarze zwrócił się do ponad 70-o letniego uczestnika spotkania tymi słowami – „a Ty młody człowieku co chciałbyś abyśmy jeszcze zaśpiewali?” Na zawodach wędkarskich, organizowanych przez AK, uczestniczyli często wędkarze, którzy nie byli blisko Kościoła. Bp Adam potrafił poprzez serdeczną rozmowę i zainteresowanie wędkowaniem, wydaje mi się zbliżyć te osoby do Pana Boga. Trudno to było zmierzyć, ale osoba Bp Adama przyciągała w kolejnym roku większą ilość chętnych osób na zawody.

AK zapraszała też zmarłego Pasterza na finał Konkursu „Ojczyzno Ma”, w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Bp Adam był zafascynowany odpowiedziami młodych uczestników Konkursu. Zawsze serdecznie im gratulował, że tak dużo wiedzą. Bp Adam wiedział, że każda inicjatywa AK powoduje zbliżenie ludzi, tych młodych i starszych, do Kościoła i Pana Boga. Szczerze zawsze gratulował władzom naszego stowarzyszenia tych inicjatyw i zaangażowania.

Nasz kochany Bp Adam na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Będzie brakować nam Jego poczucia humoru i tej gotowości bycia wśród świeckich.

Ryszard Furtak
Prezes Akcji Katolickiej
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
65-329 Zielona Góra
Aliny 5

 

galeria – patrz