Projekt patriotyczny „Zapal znicz na grobie bohatera”

Akcja Katolicka w Polsce wśród wielu podejmowanych inicjatyw patriotycznych realizuje projekt „Zapal znicz na grobie bohatera”. Celem Projektu jest organizacja odszukania i upamiętnienia miejsc pochówku bohaterów, osób zaangażowanych w działalność patriotyczną i niepodległościową, biorących udział w wojnach, powstaniach i ruchach konspiracyjnych.

Partnerami projektu jest Fundacja Polska Miedź S.A. oraz Kancelaria Premiera Rady Ministrów. Do projektu przystąpiło na ten czas 14 Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej, z których łącznie zgłoszono już ok. 900 grobów. Pierwsze znicze przy współpracy podmiotów zapłonęły z okazji tegorocznej rocznicy Powstania Styczniowego. Obchodzony niedawno Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, skłonił nas do tego by przygotowywany rejestr dopełnić także o najnowszych polskich bohaterów. Przygotowany dokładny rejestr grobów, otworzy ścieżkę do tego by w przyszłości oznaczyć groby bohaterów specjalnym znakiem a także zachować w godnym stanie groby nie posiadające trwałego nagrobka.

Jeszcze przez najbliższy miesiąc, nadal można zgłosić grób bohatera do trwającego projektu. Informacja powinna zawierać imię i nazwisko, miejscowość, miejsce pochówku cmentarz (kwatera, rząd), las itp. a także krótką notkę dotyczącą pochowanej osoby, miejsce służby lub działalności konspiracyjnej. Mile widziane jest również dopełnienie informacji zdjęciem grobu. Z informacji pozyskanych z DIAK oraz społeczności lokalnych o mogiłach osób tworzony jest rejestr, który posłuży do dalszych etapów projektu.

Zgłoszenie opatrzone tematem „Grób bohatera” można przesyłać na adres mailowy biura Akcji Katolickiej w Polsce: akwpl@ak.org.pl

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

poniżej „TABLICZKA – ZNAK AKCJI”