Słowo wdzięczności i jubileuszowych podziękowań

W czasie jubileuszu 25-lecia Akcji Katolickiej w Polsce wszystkich Umiłowanych Pasterzy, Czcigodnych Kapłanów, Braci i Sióstr w jedności akcyjnego powołania serdecznie pozdrawiam i proszę o przyjęcie słów wdzięczności.

Przeżywamy oczekiwany i niewątpliwie skromniejszy z racji panującej pandemii, w wydarzenia czas Srebrnego Jubileuszu odrodzonej na nowo 2 maja 1996 roku formalnej działalności Akcji Katolickiej w strukturach krajowych.  Trudno oprzeć się refleksji i wspomnieniom tego, co przez minione 25 lat wydarzyło się i było udziałem tysięcy osób, także tych, których nie ma już pośród nas.

Wyrazy wdzięczności za trud pracy włożonej w budowanie struktur Stowarzyszenia, którego działalność została zablokowana przez komunistyczne władze na blisko 50 lat, kieruję do hierarchów Kościoła w Polsce, którzy odpowiedzieli na apel Świętego Papieża Jana Pawła II – dziś naszego Patrona, nie tylko wywiązując się ze wskazanego zadania, ale zachęcając i błogosławiąc wiernym swoich diecezji, stworzyli w jedności ze świeckimi wielkie Stowarzyszenie, podejmujące niezliczone dzieła apostolskie. Swoją wdzięcznością otaczam wszystkich Księży Biskupów, którzy wiernie kontynuują misję swoich poprzedników.

Z serca dziękuję Księżom Asystentom Diecezjalnym i Parafialnym, którym dane było zmierzyć się z nowym zadaniem, ale wspierani zapałem i entuzjazmem świeckich tworzyli Akcję Katolicką w swoich parafiach i diecezjach.  Wielu z nich jest z nami od początku. Doskonale rozumiejąc posługę kapłańską, służą swoim talentami w naszej formacji, wspierają w kolejnych zadaniach i inicjatywach, by nieustannie Kościół lokalny czynić żywym, umacniając i przemieniając owocnie nas samych.

Dziękuję moim poprzednikom pięciu kadencji, Prezesom Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz całym Zarządom, za poświęcony czas, budowanie struktur i niezwykłe oddanie dziełu, któremu na imię Akcja Katolicka. Za wspólne bogate lata pod jednym sztandarem Chrystusa Króla Wszechświata.

W radości serca dziękuję wszystkim Członkom Akcji Katolickiej w Polsce, którzy z wielkim entuzjazmem i nadzieją włączali się w wir podejmowanych pierwszych inicjatyw i nadal uczestniczą w dobrej sprawie, z przekonaniem, że służą Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Dziękuję za niezliczone godziny rekolekcji, czasu wspólnotowej modlitwy i ogromu inicjatyw podejmowanych na poziomie parafii i diecezji. Także tych, które wybrzmiewają owocnie w przestrzeni całego kraju.

Pragnę ogarnąć też wszystkich tych zaangażowanych w dzieło Akcji Katolickiej, którzy odeszli do Pana i tam radując się chwałą zbawionych, wstawiają się za nami.  Pamiętajmy o nich, nie tylko we wspomnieniach, ale też w dziękczynnej i wstawienniczej modlitwie.

Jakkolwiek pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany uczczenia tego Jubileuszu, to jednak radość w naszych sercach trwa i nic nie jest w stanie zatrzeć pamięci o wspólnie przeżywanych uroczystościach, wydarzeniach, pielgrzymkach, kongresach, sympozjach, koncertach, konkursach i wielu, wielu innych na poziomie parafialnym, diecezjalnym, krajowym, ale też międzynarodowym.  Serdecznie dziękuję za wszelką aktywność w strukturach samorządowych i parlamentarnych. Za prowadzenie ośrodków pomocy i szkół. Za wszelkie dzieła misyjne i charytatywne. Za obecność i wszelkie ukazywanie dobra w przestrzeni medialnej. Dużo się wydarzyło przez te 25 lat i trudno zrobić teraz właściwe podsumowanie, ale ufam, że przyjdzie na to czas.

Dziś jednak, czas odmierzył swoje 25 lat naszej pracy dla Kościoła, Ojczyzny i Społeczeństwa, radujemy się i jest to naturalne. Bycie członkiem Akcji Katolickiej wynika z odpowiedzi na Boży głos, z odczytania swojego powołania do działalności apostolskiej. To niezwykłe powołanie do konkretnego stanu, by ducha Ewangelii nieść wszędzie tam gdzie Bóg nas postawi. To powołanie, które wspólnie tworzymy i umacniamy.

Akcja Katolicka zrodziła się w sercu papieża Piusa X, niewątpliwie z natchnienia Ducha Świętego. Jest to dzieło Boże, dlatego doświadczając różnych trudnych kolei losu – trwa, bo była i jest w planach Bożych. Ten Boży plan realizuje się teraz i będzie realizował się w przyszłości, bo takie są wyzwania współczesnego świata. Szatan jednak nie próżnuje, wprowadza zamęt wśród ludzi wierzących. Atakuje Kościół, nasze świątynie, nie oszczędzając świętych miejsc i wizerunków. Wprowadza zamęt wśród młodych wypaczając ich kształtujące się postawy. Chciałby zawładną każdą przestrzenią i każdą duszą. Dlatego jesteśmy potrzebni. Jesteśmy potrzebni Chrystusowi. W nim nasza siła i moc.

Nasz Srebrny Jubileusz staje się też okazją do podziękowania wszystkim naszym Partnerom i ludziom życzliwym Akcji Katolickiej na każdym poziomie jej działalności. Z serca dziękuję za współpracę wszystkim wspólnotom Kościoła a szczególnie Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, za lata wspólnej służby Kościołowi. Dziękuję także mediom, firmom i instytucjom, dzięki którym Akcja Katolicka może realizować wspaniałe inicjatywy dla młodzieży i dzieci. Dzięki, którym podejmujemy tak wiele dzieł patriotycznych. A wszystko na chwałę Bożą i dla dobra wspólnego umiłowanej Ojczyzny. Wszystkim wyrażam wdzięczność za wszystko.

Króluj nam Chryste!

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce