Spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

28 sierpnia br. w Strachocinie odbyło się spotkanie formacyjne członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. 
Po powitaniu i słowie wprowadzenia Kustosza Sanktuarium ks. Józefa Niżnika  rozpoczęła się Droga Krzyżowa z relikwiami św. Andrzeja Boboli. Po jej zakończeniu prelekcję do zgromadzonych na temat dzisiejszych zagrożeń dla wiary i wychowania dzieci wygłosił prof. dr hab. Mieczysław Ryba z KUL-u. Uwieńczeniem spotkania była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, który wygłosił  okolicznościowe słowo Boże.
Podziękowania w imieniu uczestników wypowiedziała Danuta Figiela, Prezes DIAK, a wspólna agapa  zakończyła spotkanie. Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej reprezentował Kazimierz Kryla, wiceprezes KIAK.
galeria – patrz