Spotkanie Komisji Rewizyjnej KIAK

W siedzibie Biura Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce 13 lutego 2021 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIAK.  Komisja Rewizyjna kontynuując przedłużoną pracę VI kadencji przeprowadziła kontrolę działalności Zarządu KIAK za rok 2020.

W spotkaniu z ramienia Zarządu KIAK uczestniczyła Pani Prezes Urszula Furtak (Diecezja Zielonogórsko – Gorzowska) oraz Pani Dyrektor Biura Teodora Wojnowska. Uwzględniając obecne przepisy sanitarne, ze względu na panującą pandemię Covid-19 umożliwiające spotkanie się tylko pięciu osób, Komisję Rewizyjną reprezentował Pan Edward Ośko, Przewodniczący (Diecezja Warmińska) oraz Pani Barbara Wątkowska (Diecezja Płocka) i Pan Jerzy Skórkiewicz (Diecezja Radomska).  [admin]

galeria – patrz