Spotkanie online Zarządu KIAK

Wobec niezmiennie trudnej sytuacji epidemicznej pierwsze w b.r. spotkanie Zarządu KIAK w pełnym składzie, odbyło się w ostatnią sobotę stycznia w formie zdalnej. Wśród głównych tematów znalazła się sprawa kolejnego odroczonego spotkania Rady Krajowej Akcji Katolickiej, zaplanowanej na 13.02.2021 r. oraz brak dalszych możliwości wyboru nowego Zarządu KIAK. W oczekiwaniu na czas wyhamowania pandemii oraz łagodzenia obostrzeń sanitarnych, które pozwolą na spotkanie Rady, do jej członków trafią dokumenty formalne, zamykające miniony rok a także prowizoria skorygowanych planów.

Ponadto podczas spotkania Zarządu KIAK omówiono możliwości obchodów 25. rocznicy odrodzenia działalności Akcji Katolickiej w Polsce, które przypadną w niedzielę 2 maja 2021 r. i odbędą się w Warszawie.

Wśród podejmowanych inicjatyw zapoznano się z realizacją projektu patriotycznego „Zapal znicz na grobie bohatera”, w który zaangażowało się 14 diecezjalnych instytutów. Debatowano także nad dalszą potrzebą przesunięcia terminu gali Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej.

Pochylono się także nad pierwszymi zarysami Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę a także w ramach zaangażowania w prace Rady ds. Apostolstwa Świeckich, włączenie się w przygotowanie konferencji poświęconej Sł. Bożemu Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu.

Spotkanie dopełniło szereg drobnych spraw wpływających do Biura Krajowego. Obecny na spotkaniu Bp. Mirosław Milewski pobłogosławił zebranym na dalszy niełatwy czas przewodzenia Akcji Katolickiej w Polsce

Urszula Furtak
Prezes Zarządu KIAK

galeria – patrz