Spotkanie Rady ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski

W sobotę 23 stycznia w formie online odbyło się spotkanie Rady Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski. Spotkaniu przewodniczył bp Adrian Galbas. Wśród głównych tematów wspartych  wprowadzającymi wykładami i pogłębionych wzajemną dyskusją znalazł się,  wykład p. Zuzanny Flisowskiej – Caridi  pt. „Kobieta w Kościele”, prezentacja dotycząca propozycji formacji kandydatów do Parafialnych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych. Ponadto podjęto refleksję nt. spotkania Bractw oraz planowanych rekolekcji na Jasnej Górze a także propozycji przygotowania konferencji w ramach Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego nt. apostolstwa świeckich.

Z ramienia Akcji Katolickiej w Polsce w spotkaniu uczestniczyli Urszula Furtak oraz Zbigniew Trybuła. Poniżej publikujemy pełny skład Rady.

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Skład Rady ds. Apostolstwa Świeckich

Przewodniczący:
bp Adrian Galbas SAC

Wiceprzewodniczący:
bp Józef GUZDEK

Członkowie:
Sławomir AUGUSTYNOWICZ
Aleksander BAŃ
Waldemar BORZYKOWSKI SI
Urszula FURTAK
Stanisław GROCHMAL
Tomasz JAKLEWICZ
Katarzyna KOLSKA
Magdalena KORZEKWA-KALISZUK
Zbigniew KUCHARSKI
Kazimierz LUBOWICKI OMI
Ks. Piotr MAZURKIEWICZ
Andrzej MIKULSKI
Judyta SYREK (sekretarz)
Zbigniew TRYBUŁA
Elżbieta WROTEK
Wojciech WYSZYŃSKI

galeria – patrz