Spotkanie Zarządu KIAK

W przeddzień uroczystości beatyfikacyjnej Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej odbyło się spotkanie Zarządu KIAK. W spotkaniu uczestniczył Krajowy Asystent Kościelny Biskup Mirosław Milewski. Podczas obrad podsumowano pierwszą pielgrzymkę Akcji Katolickiej w Polsce do św. Józefa w Kaliszu oraz przygotowania do kolejnego Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie. Na zgłoszenia wykonawców z DIAK oczekujemy do końca września 2021 roku.

Głównym przedmiotem dyskusji było przygotowanie kierunków prac i akcyjnych wydarzeń na 2022 rok. Wśród pozostałych spraw bieżących omówiono najbliższe jubileusze w organizowane przez DIAKi oraz udział Akcji Katolickiej w Narodowym Marszu Życia, który odbędzie się 19 września w Warszawie. Przedmiotem rozmów były także przygotowania do XXI Dnia Papieskiego oraz przypadającej na 14 września zakończenia pielgrzymki do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Spotkanie Zarządu KIAK dopełniły radosne spotkania przybywających z różnych stron kraju akcyjnych pielgrzymów, którzy wzięli udział wieczornym koncercie z okazji uroczystości beatyfikacyjnej Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej.

Urszula Furtak, prezes KIAK

GALERIA  – patrz