Tydzień czwarty nowenny do Św. Jana Pawła II przed 25. Rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce.

Przeżywamy już czwarty tydzień modlitwy poprzez wstawiennictwo naszego Świętego Patrona Jana Pawła II. W czasie modlitwy tego tygodnia otaczamy modlitwą wszystkich posługujących nam kapłanów, diecezjalnych i parafialnych Asystentów Akcji Katolickiej.  Św. Jan Paweł będzie z nami obecny poprzez relikwiarz Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej.

 ……………………

Nowenna do Św. Jana Pawła II przed 25. Rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce
2 maja 1996 2 maja 2021

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, ofiarujemy Ci tę nowennę na cześć i chwałę Twoją i nasze dziękczynienie za 25 lat obecności Akcji Katolickiej w Polsce.

Jednocześnie pokornie błagamy Cię Boże, abyśmy za wstawiennictwem św. Jana Pawła mogli otrzymać łaski, o które prosimy w tej nowennie, jeżeli to jest zgodne z wolą Twoją.

 

Tydzień czwarty

 Modlitwa w intencji Asystentów Kościelnych Diecezjalnych i Parafialnych Akcji Katolickiej

 Modlitwa do Św. Jana Pawła II patrona Akcji Katolickiej w Polsce
Janie Pawle II, nasz Święty Patronie,
zjednoczony z Chrystusem i całkowicie oddany Maryi.
Ty, który przykładnie realizowałeś swoje powołanie,
całym życiem świadczyłeś o wielkiej miłości Boga i ludzi,
wzywając nas do wypłynięcia na głębię i apostolskiego życia.
Święty Janie Pawle II,
Patronie Akcji Katolickiej w Polsce i mój Święty Patronie,
uproś dla nas u Boga łaskę powołania i umocnienia,
dar odwagi i mądrości.
Prosimy zanieś przed Boży tron swoją modlitwę,
abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład,
podejmując apostolskie wyzwania,
byli Jego znakiem i świadectwem dla świata.
Św. Janie Pawle II, módl się za nami!

Przed dziesięciu laty prosiłem biskupów polskich, aby postarali się o przywrócenie Kościołowi tej formy apostolstwa świeckich, jaką jest Akcja Katolicka. Dziś mogę powiedzieć, że wypełnili to zadanie, a wy członkowie Akcji Katolickiej jesteście wspaniałym darem dla całej wspólnoty Ludu Bożego. (Jan Paweł II, Rzym, 26 kwietnia 2003r.)

Asystent Kościelny Akcji Katolickiej ma bardzo ważne zadanie. Bez asystenta Kościelnego nie ma Akcji Katolickiej, on jest łącznikiem z biskupem, inspiratorem inicjatyw, on zapewnia formację duchową i powinien zatroszczyć się w Akcji Katolickiej o przekazywanie tradycji.  On nieustannie tworzy Akcję Katolicką. (Abp Józef Michalik, Kongregacja kapłańska, X 1999r.)

Akcja Katolicka będzie taka, jaką utworzymy. Przy jej tworzeniu najtrudniejszym problemem będzie przekonanie księży, że jest Kościołowi potrzebna. (Abp Józef Michalik, Ołtarzew, IV 1995r.)

Uformowanie Akcji Katolickiej musi zacząć się od formowania kapłańskiego serca. Od tego wysiłku, od świadectwa życia kapłana, od jego miłości do ludu zależy bardzo wiele. Kapłan ma poczuć potrzebę ludzi wokół siebie, nie tylko współpracowników w budowaniu kościoła materialnego. Potrzebuje nie tylko obrońców pięknych ideałów, które są ciągle ważne i potrzebne, ale gorliwy kapłan szuka tych, którzy wejdą w jedność odpowiedzialności za przyjęty chrzest, za bierzmowanie, za przyjęte sakramenty, za obronę praw w porządku społecznym, za miejsce dla Chrystusa w życiu społecznym i publicznym. (Abp Józef Michalik, Strachocina, 11 mama 1996r.)

Święty Janie Pawle – Ojcze Kapłanów, wypraszaj u Chrystusa Dobrego Pasterza gorliwych kapłanów, miłujących ludzi, którzy podejmą trud współtworzenia Akcji Katolickiej w diecezjach i parafiach Kościoła w Polsce, ofiarując swoje siły, czas, talenty a nade wszystko ufne serce; którzy swoją twórczą obecnością będą służyli nam pomocą, przestrogą, zachętą w pogłębianiu motywów, aby wiara przeradzała się w czyn.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

Litania do Św. Jana Pawła II

Kyrie elejson, Chryste elejson,
Kyrie elejson Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Janie Pawle – módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Nr 985

pobierz – PDF