Uroczystość Jubileuszu 25-lecia AK Diecezji Płockiej

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej świętowała w dn.27 listopada 2021r, uroczystość 25-lecia swojej działalności.
Obchody Jubileuszu rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Bazylice Kolegiackiej w Pułtusku, której przewodniczył i słowo bożewygłosił J.E.Bp Mirosław Milewski.Mszę Świętą koncelebrowało około 20 kapłanów. W homilii Ks.Biskup podziękował wszystkim członkom Akcji Katolickiej za 25 lat pracy na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Zachęcał do dalszego trwania i rozwoju charyzmatu stowarzyszenia w niełatwych, współczesnych czasach.Zgromadzonym towarzyszyły sztandary Akcji Katolickiej .
Po skończonej Mszy Św. wszyscy jej uczestnicy na dalsze świętowanie przenieśli się do Domu Polonii w Pułtusku.
Spotkanie rozpoczęła prezes DIAK Pani Wiesława Winiarska, witając Ks.Biskupa Mirosława Milewskiego ,przybyłych gości , członków AK, księży i prelegentów jubileuszowego sympozjum.
Po krótkim słowie Ks.Biskupa Mirosława prezentacji osób wygłaszających referaty na temat historii, struktury oraz powstania Akcji Katolickiej w Diecezji Płockiej i jej działalności, dokonał Asystent diecezjalny ks.Krzysztof Jończyk:
Ks.prof.dr.hab.Wojciech Góralski – wygłosił referat „Akcja Katolicka jako Stowarzyszenie kościelne”
Ks.Infułat Marek Smogorzewski – pierwszy asystent Akcji Katolickiej, podzielił się refleksją na temat „Reaktywacja Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej”
Pani Halina Kamińska – prezesparafialnego oddziału akcji katolickiej parafii p.w.Św.Wojciecha w Nasielsku, dała świadectwo o 25-letniej pracy członków parafialnego oddziału.
Później nastąpiły słowa wdzięczności i podziękowań. Zarząd Diecezjalny  wręczył drobne okolicznościowe upominki zasłużonymdziałaczom stowarzyszenia. Przekazano je również obecnym Asystentom, Prezesom Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej i wszystkim gościom.
Do zebranych w czasie spotkania swoje słowo skierowali zaproszeni goście, między innymi przedstawiciel KIAK, członek Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej Pan Janusz Leśniak, który odczytał list Pani Prezes KIAK Urszuli Furtak skierowany na okoliczność Jubileuszu 25-lecia DIAK.
Gratulacjew formie okolicznościowego listu w imieniu władz SamorząduWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego, przekazał  Pan V-ce Marszałek Zbigniew Sosnowski.
Pan Konrad Wojnarowski radny Sejmiku w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika wręczył Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej MedalPamiątkowy PRO MASOVIA. Medal został przyznany za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Za możliwość współpracy samorządu z Akcją Katolicką w różnych jej dziełach dziękował równieżpan Starosta Rypiński Jarosław Sochacki.
Życzenia z okazji jubileuszu przekazała też v-ce prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej,Pani Katarzyna Brusk-Zaręba.
Swoją okolicznościową refleksją podzielił się z uczestnikami sympozjum prezes zarządu pierwszej kadencji Pan Janusz Byliński.
Spotkanie rozpoczęto jubileuszowym tortem a zakończono wspólnym posiłkiem.

                                                                                     Wiesława Winiarska
                                                                                         Prezes  DIAK

GALERIA – patrz