Uroczystość Świętego Józefa

Trudny czas wyzwala potrzebę zintensyfikowanej modlitwy. Wielu z nas ludzi Akcji Katolickiej włączyło się w nowennę przed Świętem Patrona Kościoła Św. Józefa, zainicjowaną w naszych strukturach przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gdańskiej.

Dziś  mamy wiele powodów, aby się modlić: „Oddal od nas ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia … przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską w walce z mocami ciemności … a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu tak teraz broń Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwności”. Dziś mamy nieustanne powody do tego, aby św. Józefowi polecać każdego człowieka. – Św. Jan Paweł II.

Poprzez szczególne wskazanie na Św. Józefa, patrona Kościoła powszechnego, papież Franciszek pragnie światu na nowo ukazać Bożego opiekuna, jako orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach.  Inspiracją do tego stała się zapewne potrzeba czasu i niezwykła aktualność nauczania wielkiego papieża Leona XIII, który w encyklice „Quamquam pluries” z 15 sierpnia 1889 r., poświęconej św. Józefowi, postawił niezwykle trafną diagnozę swojej epoce. Dziś na nowo możemy zauważyć, że aktualność papieskiego przesłania z końca XIX w. nie straciła nic ze swej proroczej świeżości. Zachęta ówczesnego papieża do modlitwy i naśladowania św. Józefa, może być również skuteczna wobec wyzwań XXI wieku.

Papież Leon XIII pisał tak: – „Wy, czcigodni Bracia, znacie stosunki, w których żyjemy; są one dla Kościoła katolickiego tak niepomyślne, jak nigdy przedtem. Widzimy przecież, że u wielu znika wiara, która jest podstawą cnót chrześcijańskich i oziębia się miłość, młodzież dorasta bez wiary i bez obyczajów, do Kościoła Chrystusowego ze wszystkich stron szturmuje podstęp i przemoc i toczy się gwałtowna walka przeciwko papiestwu, wreszcie widzimy, że podstawy naszej świętej religii z coraz większą bezczelnością bywają zaczepiane. Jak daleko posunięto się w ostatnim czasie i co się jeszcze ukrywa w zamiarach, to znane jest wszystkim zbyt dobrze, byśmy się nad tym dłużej musieli zastanawiać”.

Św. Józefie, broń nasze rodziny!
Św. Józefie, broń naszą Ojczyznę!
Św. Józefie, broń Kościół Boży!

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce