Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zachęta do całodziennej modlitwy.

Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (…) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. (…) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa (Łk 1, 30-38).

Święty Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Mater” poświęconej Najświętszej Maryi Pannie pisze, że Maryja, „szła naprzód w pielgrzymce wiary”. Dzisiaj Maryja jako nasza najlepsza Matka uczy nas wiary. Biorąc więc do rąk różaniec i rozważając tajemnice radosne chcemy uczyć się od Maryi prawdziwej wiary.

Każdy z nas ma swoje zwiastowanie. Tak jak do Maryi i do nas Bóg posyła anioła ze wspaniałą wiadomością. Ta wiadomość to prawda, że Bóg nas kocha, że ma wobec nas wspaniały plan swej miłości. Nieraz nie bardzo rozumiemy to zwiastowanie, szczególnie teraz, gdy trudności się piętrzą, gdy epidemia koronawirusa zbiera zatrważające żniwo, wielokrotnie pytamy Boga dlaczego? Maryja, mimo tego, że też nie wszystko rozumiała, „Jakże się to stanie skoro nie znam męża”?, odpowiedziała Bogu „niech mi się stanie według twego słowa”. Rozważając tajemnice radosne przez wstawiennictwo Matki Najświętszej prośmy, aby Jezus Chrystus miał miłosierdzie dla nas i całego świata, uwolnił nas od zarazy, głodu, ognia i wojny.

Proponujemy, aby tego szczególnego dnia, gdy Archanioł Gabriel zwiastował Dobrą Nowinę Niepokalanej Maryi, podjąć trud i zjednoczyć się na całodniowej modlitwie różańcowej w naszych wspólnotach. Potrzeba znaleźć, najlepiej telefonicznie, 48 osób, które w wybranym przez siebie czasie, co pół godziny (0.00, 0.30…, 6.00, 6.30…, 15.00, 15.30, 21.00…, 23.30), tam gdzie są podejmą modlitwę różańcową i odmówią jedną część różańca świętego (część radosna).

Ks. Krzysztof Sękuła                                                      Urszula Furtak
Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Elbląskiej                   w imieniu Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce