Węgierskie spotkanie online

W ramach przybliżenia działalności Akcji Katolickiej w Polsce katolikom świeckim na Węgrzech Urszula Furtak prezes KIAK, na prośbę Kálmána DABÓCZI prezesa Ruchu „72 Uczniów”, pozostających w ścisłej współpracy z Episkopatem Węgier, udzieliła wywiadu Pani Lilli Királyfy. Ponad godzinną rozmowę wypełniło podzielenie się kierunkami naszego zaangażowania w sprawy społeczne i patriotyczne. Inicjatyw podejmowanych w przestrzeni polskiej kultury na różnych szczeblach naszych akcyjnych struktur. Prezes KIAK podkreśliła ważność znaczenia podejmowanej formacji a także podzieliła się radością z ustanowienia w ostatnich latach Św. Jana Pawła II Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Sporą część rozmowy stanowiła podejmowana współpraca z innymi podmiotami Kościoła a także instytucjami publicznymi, nie pomijając mediów. W wywiadzie pojawił się również element najbliższych planów i napotykanych trudności w prowadzonej działalności apostolskiej.

Nawiązanie współpracy stało się możliwe dzięki spotkaniu i dalszej inicjatywy Arcybiskupa Esztergom-Budapeszt Prymasa Węgier Pétera Kardynała Erdő z prezes KIAK Urszulą Furtak, podczas Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego w 2018 roku w Poznaniu.

dr Artur Dąbrowski,
Rzecznik KIAK