Wielki Czwartek. Wdzięczność za Eucharystię i sakrament kapłaństwa.

Wielki Czwartek, dzień wdzięczności Chrystusowi za Eucharystię i sakrament kapłaństwa rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. W bezpośredniej bliskości wydarzeń Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Zbawiciela kapłani gromadzą się w kościołach katedralnych, by w jedności całego prezbiterium, pod przewodnictwem biskupa, sprawować uroczystą Eucharystię – Mszę Krzyżma. Nią umocnieni w godzinach wieczornych odprawią Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jednak będzie to kolejny już Wielkanocny czas w trudnej przesłonie pandemii koronawirusa.

Drodzy Kapłani, Czcigodni Asystenci Akcji Katolickiej z woli Chrystusa, Najwyższego Kapłana otrzymaliście Jego namaszczenie i posłanie. To dzięki Wam, możemy uczestniczyć w Świętej Wieczerzy i otrzymywać sakramenty. Wsłuchując się w głoszone przez Was Boże Słowo, budzi się i umacnia nasza wiara. Budzą się kolejne powołania. Dzięki Wam teraz i my doznajemy radości posłania do ewangelizacji przez modlitwę i dobre czyny.

Czcigodni Kapłani, wszystkim Wam z serca dziękujemy za wszelkie doświadczane dobro! W łączności duchowej z darem naszej akcyjnej modlitwy stajemy przy Was, z życzeniami tak bardzo dziś potrzebnego zdrowia, nieustannie prosimy Pana by umacniał Wasze Sakramentalne Kapłaństwo oraz obdarzał potrzebnymi łaskami. Służmy sobie nawzajem.

W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce

Urszula Furtak, prezes