Z naszego grona odeszła śp. Hanna Marchlik

Dziś dotarła do nas smutna wiadomość, o nagłej śmierci Hanny Marchlik, Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej. Hania była osobą wyjątkowo oddaną Kościołowi. Wiele dobra uczyniła lokalnemu środowisku. Była inicjatorem i bardzo mocnym ogniwem wśród założycieli diecezjalnej Akcji Katolickiej. Pełniła również funkcję członka zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana w Toruniu.

Śp. Hanna Marchlik misję prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej pełniła nieprzerwanie od 2004 roku, kiedy to  bp Jan Tyrawa powołał Akcję Katolicką w diecezji.

Nie dane nam będzie już uradować się jej osobą i ubogacić doświadczeniami podczas spotkań Rady Krajowej. Pozostanie jednak w naszych wspomnieniach jej pilna obecność, czynne zaangażowanie, piękne świadectwo wiary i oddania pełnionej przez nią misji. Ufamy, że Chrystus Król, który mieszkał w jej sercu zaprosi ją do grona zbawionych. Wszystkich zachęcam do łączności w modlitwie za śp. zmarłą Hanię.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie!

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce