Zakończył się Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla.

W niedzielę 7 listopada w Warszawie zakończył się Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla na temat: „W diecezjach i parafiach: Króluj nam, Chryste! – realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego”.

O tym, w jaki sposób świeccy katolicy poprzez apostolstwo w Akcji Katolickiej realizują proklamowany przed pięciu laty Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, wśród wielu prelegentów kongresu mówiła Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce. Świeccy katolicy mają prawo i obowiązek do tego by przenikać wartościami chrześcijańskimi życie społeczne i publiczne – podkreślała w swoim wystąpieniu. Podkreślając, że konieczne jest ukierunkowanie naszych serc i myśli na Chrystusa, by nam błogosławił w czynie apostolskim. Pogłębiona przez formację wiara pozwala lepiej rozumieć to, czym żyje Kościół by z odwagą iść w przestrzeń publiczną. W dalszej części wystąpienia odniosła się również do aktualnych wydarzeń i potrzeby wielkiego zaangażowania katolików świeckich by nie pozwolić na zniszczenie rodziny i wiary w naszej Ojczyźnie, narażonej na różne pseudowartości, które próbuje się nam, narzucić i według nich kształtować nasze dzieci i młodzież.

– Domaganie się dla Chrystusa miejsca w przestrzeni publicznej jest zasadnicze. Stąd Akcja Katolicka stara się być obecna w przestrzeni wszelkich spraw społecznych. Jasno precyzuje, że nie można popierać kandydata opowiadającego się za aborcją, czy uznającego, że wartości wypływające z wiary można zostawić przed drzwiami ministerialnego czy poselskiego gabinetu – podkreślała Urszula Furtak.

Akcja Katolicka, desygnuje swoich członków do pracy w różnych zespołach działających przy ministerstwach. Pracujemy w radach i komisjach KEP.  Mamy swoich przedstawicieli w strukturach samorządowych, polskim Parlamencie, ale też kandydaci z Akcji Katolickiej uzyskali mandaty do prac w ramach rad programowych radia i telewizji.

-To są konkretne przykłady, w jaki sposób przenikamy wartościami chrześcijańskimi życie społeczne. Musimy być wszędzie tam gdzie stanowione jest prawo, trzeba położyć wyraźny akcent na chrześcijański wymiar polityki. Ludzie Akcji Katolickiej bez reszty pragną poświęcić się królowaniu Chrystusa, do tego wszystkich katolików w Polsce powinien mobilizować proklamowany przed pięciu laty Akt – dodała Urszula Furtak.

Na zakończenie Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla w niedzielę 7 listopada ulicami Warszawy przeszedł Orszak Chrystusa Króla. Procesja z Bazyliki Świętego Krzyża przeszła do Archikatedry św. Jana Chrzciciela. Mszy Św. w Archikatedrze, przewodniczył Biskup Stanisław Jamrozek, delegat KEP ds. ruchów intronizacyjnych. W orszaku uczestniczyli przedstawiciele Akcji Katolickiej z pocztem sztandarowym Akcji Katolickiej w Polsce.

Dr Artur Dąbrowski, rzecznik prasowy Akcji Katolickiej w Polsce

galeria – patrz