Zgłoś grób bohatera

W świątecznym numerze ogólnopolskiego wydania Gościa Niedzielnego z dnia 4 kwietnia 2021 roku, ukazała się promocja prowadzonego przez Akcję Katolicką w Polsce projektu akcji „Zapal znicz na grobie bohatera”. Pragniemy przypomnieć, że w ramach projektu zbieramy informacje na temat miejsc pochówku bohaterów, osób zaangażowanych w działalność patriotyczną i niepodległościową.  Celem Projektu,  realizowanego przy współpracy z Kancelarią Premiera Rady Ministrów i Fundacją Polska Miedź S.A., jest stworzenie rejestru grobów, które zostały zapomniane i zniszczone.

Jeszcze do końca kwietnia br. potrwa zbieranie zgłoszeń. Można je wysłać na adres mailowy biura Akcji Katolickiej w Polsce: akwpl@ak.org.pl.

W wiadomości e-mail zatytułowanej „Grób bohatera” powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, miejscowość, miejsce pochówku (cmentarz, kwatera, rząd, grób) oraz krótka notatka dotycząca bohatera (np. miejsce pełnionej służby lub działalności konspiracyjnej). Mile widziane jest zdjęcie grobu. Wszystkie zgłoszenia zostaną później zweryfikowane przez historyków. Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie internetowej ak.org.pl, w zakładce „Projekt Grób Bohatera”, oraz pod numerem telefonu 785 138 585.

Elżbieta Olejnik
koordynator projektu