Zjednoczeni w pamięci!

40 lat temu wprowadzono stan wojenny. Wspominamy tę niechlubną datę 13 grudnia 1981 roku w dziejach naszego narodu. Jakże doświadczonego przez władze komunistyczne, których celem było zniszczenie rozrastającej się społeczności NSZZ „Solidarność”. Wojskowy zamach stanu dotknął bardzo wielu, robotników, stoczniowców, górników i hutników, ludzi wielu stanów w tym także studentów. Spowodował aresztowanie kilku tysięcy osób, kilkadziesiąt z nich zapłaciło cenę najwyższą, cenę swojego życia.

Dziś jednoczymy się z wszystkimi, którzy dobro Polski mają w swoich sercach. Obejmujemy swoją troską wszystkich uczestników trudnych wydarzeń tamtego grudnia. W nawiązaniu do współpracy środowiska górniczego i ludzi Akcji Katolickiej związku z zaplanowanymi uroczystościami zbliżających się obchodów 40. rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek” w imieniu Zarządu KIAK w okolicznościowym liście skierowanym do Komitetu Organizacyjnego obchodów, dziękując organizatorom za pamięć i zaproszenie, wybrzmiały mi.in. słowa – „Bolesny czas sprzed 40. laty tragicznie wpisał się w dzieje braci górniczej, wywołał on również piękną postawę solidarności i braterstwa ludzi w całym kraju. Górnicza braci jesteście sercem Śląska. Niech kolejne pokolenia, którym dziś niesiecie pamięć o tamtych bolesnych wydarzeniach, przyjmują je w duchu wdzięczności i obowiązku przekazania pamięci tym, którym przyjdzie żyć dalej na tej usłanej krwią ziemi!”

Jako ludzie Akcji Katolickiej nadal pielęgnujmy pamięć o ofiarach tamtego czasu. Nieustannie w wielu Mszach św. odprawianych w intencji naszej Ojczyzny, polecajmy za przyczyną bł. męczennika Ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności, losy naszej dzisiejszej Ojczyzny.

Kiedy, jak co roku, na przypadający adwent nakładają się wspomnienia tamtych tragicznych grudniowych dni zatrzymajmy się na chwilę refleksji, modlitwy i upamiętnienia. Drodzy członkowie Akcji Katolickiej, ale nie tylko, zachęcam wszystkich do uczenia „Światłem Wolności” pamięci ofiar stanu wojennego poprzez zapalenie świecy 13 grudnia, o godz. 19.30 i umieszczenia go w oknach naszych domów.

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce