Akcja Katolicka na święceniach biskupa Adriana Puta

W sobotę 13 sierpnia w kościele konkatedralnym św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze święcenia biskupie przyjął ks. Adrian Put. Głównym konsekratorem był nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio. Współkonsekratorami natomiast metropolita szczecińsko-kamieński, abp Andrzej Dzięga oraz biskup zielonogórsko-gorzowski, Tadeusz Lityński.

W wygłoszonej homilii biskup Lityński powiedział m.in.: „Twoja posługa biskupia musi więc wzorować się i inspirować na stylu życia Tego, który „nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu”. Biskup zielonogórsko-gorzowski, podkreślił również, że posługa nowego biskupa wymagać to będzie „nieustannego upodabniania się do Jezusa, pozostawania z Nim w zażyłości, tak, aby być zawsze Jego żywą ikoną”.

W uroczystościach uczestniczyli licznie członkowie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Zarząd krajowy reprezentowała prezes Urszula Furtak. W opinii prezes Akcji Katolickiej w Polsce fakt, iż apostolska droga biskupa Adriana w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, rozpoczęła się w gorzowskiej parafii pw. Chrystusa Króla, stanowić może dla członków Akcji Katolickiej nadzieję na to, że biskup nominat swoją troską i posługą otoczy również Akcję Katolicką. Jak nadmieniła prezes Furtak „okoliczności pokonsekracyjne zaowocowały nie tylko osobistym spotkaniem i rozmową z biskupem pomocniczym, ale również konstruktywnym dialogiem z biskupami, którzy dziękowali Akcji Katolickiej za mocny głos w obronie Kościoła oraz kapłanów”.

Ze swej strony Akcja Katolicka w Polsce życzy Biskupowi Nominatowi tego, by jego zawołanie biskupie: „In unum congregare” („Zgromadzić w jedno”), wytyczało w każdym dniu rytm Jego pracy apostolskiej. Jednocześnie zapewniamy Księdza Biskupa o wsparciu modlitewnym członków naszego stowarzyszenia.

Dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce