Blask Prawdy – Dzień Papieski 2022. TOTUSY zostały rozdane.

Tradycyjnie w sobotę 15 października br. w Zamku Królewskim w Warszawie po raz dwudziesty drugi odbyła się Gala Nagród TOTUS TUUS. Nagrody wręczane są zawsze w pięciu kategoriach. Tak też było w tym roku.

Statuetkę TOTUS w kategorii: „Promocja godności człowieka” otrzymała Fundacja Gajusz; w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” otrzymał Pan Stanisław Leszczyński; w kategorii „Propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II” „Anioła” przyznano krakowskiemu środowisku akademickiemu za inicjatywę pod nazwą : Dni Jana Pawła II; „TOTUS TUUS MEDIALNY im. Bpa Jana Chrapka” otrzymał Przewodnik Katolicki; natomiast „Nagroda specjalna TOTUS TUUS” została wręczona Ks. Leszkowi Kryży za wieloletnią, pełną ofiarności pracę w niesieniu pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Galę, poprowadzoną przez znanych dziennikarzy – Paulinę Guzik i Grzegorza Misztala, ubogaciły występy artystów, w tym również absolwentów Fundacji dzieło Nowego Tysiąclecia. Niezwykle uroczystą atmosferę wydarzenia podnosiła piękna Sala Lustrzana w Zamku Królewskim, gdzie od dwudziestu dwóch lat wręczane są Nagrody TOTUS TUUS.
Akcję Katolicką w Polsce reprezentowali członkowie Zarządu KIAK Elżbieta Olejnik i Janusz Leśniak wraz z obecnym bp. Markiem Mendykiem Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka współpracuje z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia od początku powołania Fundacji.

Obchody Dnia Papieskiego odbywające się w Warszawie i we wszystkich diecezjach i parafiach w całej Polsce, przebiegają każdego roku w czterech głównych wymiarach: duchowym, intelektualnym, artystycznym oraz w wymiarze konkretnej solidarności z potrzebującymi.

„Polska, Ukraina, Europa,”

Wymiar intelektualny Dnia Papieskiego 2022 roku wypełniła konferencja naukowa pod hasłem: „Polska, Ukraina, Europa” objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, organizowana pod auspicjami Kardynała Kazimierza Nycza.

Konferencja odbyła się w piątek 14 października br. w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19 . Kard. Kazimierz Nycz – gospodarz miejsca skierował do obecnych na sali osób słowo, w którym podkreślił znaczenie rozpoczynającego się sympozjum związanego z trwająca na Ukrainie wojną, ale też zwrócił uwagę na niedostatek refleksji na temat znaczenia osoby Jana Pawła II i aktualności jego przesłania. Uczestników konferencji powitał ks. prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, współorganizatora konferencji, oraz ks. Dariusz Kowalczyk, Przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, głównego organizatora spotkania. Ks. Kowalczyk odczytał też list abp. Światosława Szewczuka, zwierzchnika Kościoła Greckokatolickiego. Prelegentami byli : prof. Myroslav Marynowycz z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, który wygłosił wykład nt „Papież, który nie tylko czytał, ale także kształtował znaki czasu”, prof. dr hab. Marek Melnyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – wykład nt. „Kościół katolicki w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego”, prof. dr hab. Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – wykład : Pielgrzymka JPII do Ukrainy – z dzisiejszej perspektywy. Analiza i świadectwo uczestnika” oraz o. dr Wojciech Surówka OP , były dyrektor Instytutu Nauk Religijnych w Kijowi, który wygłosił wykład „Teologia Majdanu w kontekście wojny na Ukrainie”. Obrady poprowadził o. prof. Jarosław Kupczak OP z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Prof. Marynowicz podkreślił, że Ojciec Święty Jan Paweł II miał świadomość, iż siłą zbrodniczego systemu komunistycznego jest strach. Dlatego w pierwsze słowa jakie skierował w przemówieniu inaugurującym pontyfikat brzmiały :”nie lękajcie się”. Prof. Marynowicz zauważył też, że Jan Paweł II umiał krytycznie spojrzeć na fałszywy znak czasu, jakim była tzw. watykańska polityka wschodnia, polegająca na przekonaniu, że z Moskwą trzeba prowadzić dialog. Podczas swego pontyfikatu Jan Paweł II rozpoczął spokojną pracę nad demontażem takiego podejścia, jak się okazało skutecznie. Ponadto prelegent powiedział o udanych negocjacjach Jana Pawła II z Michaiłem Gorbaczowem, w wyniku których Kościół Greckokatowlicki na Ukrainie stał się legalny, a także o wizycie Papieża na Ukrainie w 2001 roku.

Z kolei prof. Marek Melnyk mówił o procesie polsko-ukraińskiego pojednania podkreślając, że Kościół katolicki odgrywa tu kluczową rolę. Pojednanie, które Kościół proponuje obu narodom, mówił prelegent, zakłada przede wszystkim nawrócenie, przebaczenie i wreszcie pojednanie. Nie ma możliwości pojednania ludzi i wspólnot bez nawrócenia, bez relacji z Bogiem.

Elżbieta Olejnik