Błogosławiony czas Świąt Bożego Narodzenia

Przed nami piękny czas Świąt Bożego Narodzenia. Boże Dziecię narodzone w Betlejem przynosi ludzkości w darze nadzieję na pokój. Jakże w dzisiejszym świecie potrzebujemy sprawiedliwości i pokoju. Dlatego Kościół, niezmiennie od tamtej nocy podejmuje głos aniołów i na nowo rozgłasza ich wspaniałe orędzie. Orędzie, które jako pierwszych zdumiało betlejemskich pasterzy.

Nasz Święty Patron, Papież Jan Paweł II w orędziu na Boże Narodzenie tak wołał do świata „Niechaj nikt nie traci nadziei w moc miłości Boga! Niech Chrystus będzie światłem i umocnieniem dla każdego, kto wierzy i działa, nieraz „pod prąd”, na rzecz spotkania, dialogu, współpracy między kulturami a religiami. Chrystus niech kieruje w pokoju krokami każdego, kto niestrudzenie pracuje, aby dokonywał się postęp nauki i techniki. Niech te wielkie dary Boże nie będą nigdy używane w sposób sprzeczny z szacunkiem dla godności ludzkiej i jej umacnianiem. Niech święte imię Boga nie będzie nigdy przywoływane, aby budzić nienawiść! Niech nigdy nie usprawiedliwia nietolerancji i przemocy!” – nauczał św. Jan Paweł II. W papieskim słowie na Boże Narodzenie wybrzmiewa niezwykła troska by „otworzyć serca na orędzie pokoju; otwórzcie je Chrystusowi, Synowi Dziewicy Maryi, Temu, który stał się „naszym pokojem”! Przyjdź, Boże, któryś stał się człowiekiem! Przyjdź, aby stać się sercem świata odnowionego w miłości! Przyjdź zwłaszcza tam, gdzie są zagrożone losy ludzkości! Przyjdź, nie zwlekaj! Ty jesteś „naszym pokojem” ( Ef 2, 14)!

W imieniu własnym oraz całego Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce na czele z JE Biskupem Markiem Mendykiem, Krajowym Asystentem, za czas radosnych Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy przekazać, najpiękniejsze życzenia i przełamać się tradycyjnym białym opłatkiem. Naszym umiłowanym Biskupom, czcigodnym Księżom Asystentom Wszystkim przyjaciołom oraz każdemu z Was pełniących służbę poprzez dzieło Akcji Katolickiej życzymy pokoju, nadziei i miłości, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Urszula Furtak,

prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Życzenia Boże Narodzenie