Celebrujemy uroczystości NMP Częstochowskiej

Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Główne uroczystości będą miały miejsce na Jasnej Górze z udziałem członków Episkopatu Polski. Podczas uroczystej Eucharystii o godz. 11.00 ponownie odmówimy Jasnogórskie Śluby Narodu, bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Modlitwę za Ojczyznę rozpoczęto o godz. 10.00 na Szczycie.

„Święto Matki Bożej Częstochowskiej ma przede wszystkim charakter dziękczynienia za obecność Maryi w dziejach naszego narodu”, podkreśla przeor jasnogórskiego sanktuarium o. Samuel Pacholski. Dodając przy tym: „Chcemy Jej dziękować za to, że nie tylko tyle razy w przeszłości okazywała się nam Matką, Opiekunką i Pomocą, ale za to, że jest z nami wciąż i czule patrzy na nas z jasnogórskiego Wizerunku i mówi Jezusowi o nas”.

W tym szczególnym dniu członkowie Akcji Katolickiej fizycznie oraz duchowo pielgrzymują do Tronu Królowej Polski, zawierzają własne życie i sprawy Akcji Katolickiej. Kontemplując wizerunek Czarnej Madonny, zjednoczmy się dziś o godz. 21.00 w kaplicy Cudownego Obrazu, przed radioodbiornikami i telewizorami. Jednocząc się w godzinie Apelu poprzez tv Trwam i Radio Maryja, jako Akcja Katolicka w Polsce, wyraźmy swoją gotowość do służby apostolskiej w charyzmacie naszego stowarzyszenia, mówiąc Maryi: „Jestem,. Pamiętam. Czuwam”.

Modlitwa
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce