Celebrujemy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

W początkowych dniach maja 1946 r. Pius XII rozesłał zapytania dotyczące sformułowania definicji dogmatycznej o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny do wszystkich biskupów świata. W cztery lata później – 1 listopada 1950 r. w Konstytucji “Munificentissimus Deus” Pius XII ogłasza sformułowaną definicję dogmatyczną prawdy o Wniebowzięciu, podając:

„Ogłaszamy, określamy i orzekamy jako objawiony przez Boga dogmat wiary, że Niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały”. Papież również słowami Jana Damasceńskiego uzasadnia konieczność sformułowania dogmatu: „Potrzeba było, by Ta, która rodząc zachowała nienaruszone dziewictwo, zachowała również i po śmierci swe ciało bez żadnego skażenia”.

Papież Benedykt XVI wielokrotnie przypomniał nam, że Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, powinno przynosić wszystkim chrześcijanom nadzieję i radość, ponieważ „w Maryi widzimy bowiem cel, do którego zmierzają ci wszyscy, którzy potrafią związać swoje życie z życiem Jezusa, którzy potrafią iść za Nim tak, jak szła Maryja”. Wniebowzięcie Maryi przekonuje nas również o tym, że również my staniemy przy boku Jezusa i Maryi.

Klikając w poniższy link będzie można zapoznać się z Konstytucją Apostolską „Munificentissimus Deus” Piusa XII, określającą dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/konstytucje/munificentissimus_deus_01111950.html

Wniebowzięcie