„Chrzest fundamentem świętości” – Konferencja naukowa z akcentem Akcji Katolickiej w KUL.

W czwartek 5 maja w Kolegium Jana Pawła II, w sali C-1031 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbędzie się konferencja naukowa z cyklu „Święci, Błogosławieni i kandydaci na na ołtarze z KUL”. Obecnej sesji towarzyszy hasło: „Chrzest fundamentem świętości”. W wydarzeniu objętym patronatem przez Rektora KUL wybrzmią referaty członków naszego stowarzyszenia. W gronie prelegentów znaleźli się dr inż. Jan Klawiter, członek Rady KIAK oraz dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce.

Pierwszy z prelegentów wygłosi referat – „Narodowe Święto Chrztu Polski – geneza i reakcja Polaków po jego przyjęciu. Drugi natomiast – „Tożsamość chrzcielna Polaków w konfrontacji ze współczesnymi nurtami kulturowymi”. Jak twierdzi dr Klawiter najmłodsze polskie święto przypomina nam, że „nie jesteśmy narodem, który wziął się z próżni. Posiadamy ponad 1000 lat własnej historii, która jest mocno związana z chrześcijaństwem i to właśnie te wartości dały nam długotrwały rozwój cywilizacyjny”. Dr Dąbrowski zaznacza, że w dobie infiltracji kultury przez postulaty rewolucji kulturowej inspirowanej myślą Marksa, jesteśmy świadkami negowania tożsamości narodowej Polaków. „Trawiący również naszą kulturę „marsz przez instytucje” sprawia, że życie wartościami chrześcijańskimi staje się coraz bardziej trudne”.

W sposób szczególny zapraszamy członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej na Eucharystię oraz wykłady, które odbędą się w 5 maja w Kolegium Jana Pawła II, sali C-1031.

Urszula Furak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce

PROGRAM 

8:00 Msza Święta (Kościół Akademicki KUL – przewodniczenie ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz)
9:30 Otwarcie
Paweł Zdybe – Przewodniczący USS KUL
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, Przewodniczący SAWP KUL
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL

S E SJ A

10:00 dr inż.  Jan Kawiter, Narodowe Święto Chrztu Polski geneza i reakcja Polaków po jego przyjęciu
10:20 dr Artur Dąbrowski, Tożsamość chrzcielna Polaków w kankordancji ze współczesnymi nurtami kulturowymi
10:40 o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk, Droga do świętości Jacka Krawczyka
11:00 Dyskusja
11:15 Przerwa

SESJA
11:30 dr hab. Adam Zadroga, Chrzest dar i zobowiązanie
11:50 mgr Paweł Robak, Chrzest Jako sakrament prawne podstawy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
12:10 mgr Grzegorz Tutak, Chrzest jako źródło miłosierdzia w kontekście współczesnego uchodźstwa
12:30 Dyskusja
12:45 Zakończenie

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Mirosław Kalinowski,
dr hab. Beata Piskorska,
prof. KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz,
prof. dr hab. Krzysztof Narecki

Organizatorzy:
Uczelniany Samorząd Studentów KUL
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół  Wydziału Prawa KUL
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL
Fundacja ,,Myśląc Ojczyzna”
Towarzystwo Przyjaciół KUL