Dopełnił się czas ziemskiego pielgrzymowania Papieża Benedykta XVI

Dziś obiega świat smutna wiadomość. Odszedł do Pana Papież Senior Benedykt XVI. Wielki teolog, człowiek niecodziennej pokory, ale nade wszystko niezwykły świadek wiary w Jezusa Chrystusa. Papież w latach 2005 – 2013. Następca Św. Jana Pawła II, jego przyjaciel i najbliższy współpracownik.

Benedykt XVI wielokrotnie zwracał się do nas Polaków. Podczas pielgrzymki do Polski w 2006 roku mówił: Niech nie zabraknie światu waszego świadectwa. Uwrażliwiał nas, by nie dać się zwieść tym, którzy chcą Chrystusa przeciwstawić Kościołowi.

Wielką skarbnicą jest pozostawione Jego nauczanie. Również to skierowane do Akcji Katolickiej. W 2011 r. na 80-lecie istnienia Akcji Katolickiej w Argentynie przypominał, że świeccy, uczestnicząc przez sakramenty chrztu i bierzmowania w funkcji kapłańskiej, proroczej i królewskiej Chrystusa, powołani są do dawania wkładu we wzrost i uświęcanie Kościoła i świata. By prowadzić swą misję w sposób odpowiedzialny i wierny, potrzebują solidnej formacji doktrynalnej i duchowej oraz właściwej opieki duszpasterskiej. Ojciec Święty zachęcał Akcję Katolicką do wzmożonych wysiłków formacyjnych. Dzięki nim wierni świeccy, idąc za Chrystusem drogą świętości i w ścisłej łączności z pasterzami Kościoła, wnosić będą ewangeliczny zaczyn we wszystkie środowiska społeczne: do świata pracy, polityki, kultury i rodzin – mówił Papież Benedykt XVI.

Jakże aktualne pozostaje nam przesłanie Benedykta XVI do Włoskiej Akcji Katolickiej w maju 2011: „Wasze stowarzyszenia są szkołami świętości, w których człowiek wdraża się do pełnego oddania się sprawie Królestwa Bożego, do ustanowienia życia głęboko ewangelicznego, charakteryzującego was jako świeckich wierzących w miejscach waszego codziennego życia. Wymaga to intensywnej modlitwy zarówno wspólnotowej, jak i osobistej, ciągłego słuchania Słowa Bożego, gorliwego życia sakramentalnego. Należy przyjmować termin „świętość” jako wyraz powszechny, nie wyjątkowy, który nie określa tylko heroicznych stanów życia chrześcijańskiego, ale który ukazuje w rzeczywistości wszystkich dni zdecydowaną odpowiedź i gotowość do działania Ducha Świętego.”

Podążając drogą Akcji Katolickiej starajmy się za wskazaniem zmarłego Papieża pokazać innym znaczenie i moc wiary w Jezusa Chrystusa. Zmarłego Papieża polecajmy w naszych modlitwach wstawienniczych. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce