„DUC IN ALTUM AKCJO KATOLICKA! Z odwagą patrz w przyszłość”. Jubileusz 25.lecia Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej

Uroczystą Mszą św w katedrze ełckiej pw. św. Wojciecha w dniu 1 października 2022r. Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej rozpoczęła obchody Jubileuszu 25.lecia powołania stowarzyszenia.

Ks. dr Maciej Gilewski Diecezjalny Asystent powitał Kapłanów, zgromadzonych Prezesów i Członków Akcji Katolickiej, Poczty Sztandarowe oraz zaproszonych Gości, a wśród nich Prezes Akcji Katolickiej w Polsce p. Urszulę Furtak wraz z małżonkiem oraz p. Tomasza Andrukiewicza Prezydenta Miasta Ełk. Zaakcentował też, że Jubileusz Akcji Katolickiej wpisuje się w 30 – lecie ustanowienia Diecezji Ełckiej. Poprosił Ordynariusza Diecezji JE ks. biskupa Jerzego Mazura o przewodniczenie Eucharystii, która była sprawowana w asyście 18 kapłanów.

W homilii Biskup Mazur przypomniał datę powołania Akcji Katolickiej 23 listopada 1997 roku i podkreślił, że dziękczynna Msza św. jest sprawowana w pierwszą sobotę miesiąca, która jest też dniem wspomnienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, co dodatkowo ubogaca przeżywany Jubileusz Akcji Katolickiej będącej stowarzyszeniem katolików świeckich i pomaga uświadomić sobie, że jako osoby świeckie mogą realizować swe powołanie otrzymane na Chrzcie świętym. Ksiądz Biskup mówił do zgromadzonych wiernych słowami pasterza zatroskanego o dzieło Akcji Katolickiej doceniając realizowane inicjatywy i dziękując za zaangażowanie zarówno wszystkim członkom Akcji Katolickiej jak i Księżom Asystentom, którzy tworzyli Akcję Katolicką w diecezji. „Patrzmy z dziękczynieniem w przeszłość i z nadzieją w przyszłość” powiedział kaznodzieja. „Trwajcie z pasją, pomagajcie sobie wzajemnie z pasją, wprowadzajcie z pasją wartości ewangeliczne w życie rodzin i środowisk pracy. W dzisiejszych czasach ludzie pragną bogactwa i sukcesu, odchodzą od Boga. Ale to właśnie cierpienie i wierność Bogu kształtuje charakter człowieka. Dziś przychodzimy zdać sprawozdanie przed Jezusem, a Jezus raduje się z nami” – kontynuował Biskup.

Na zakończenie Eucharystii Asystent DIAK przekazał zgromadzonym okolicznościowe słowo skierowane przez Asystenta Krajowego AK Biskupa Marka Mendyka.

Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni na Galę wraz z agapą do Restauracji Rydzewski, gdzie zgromadzonych Gości powitała pani Aneta Wolna Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej. Następnie zabrał głos ks. dr Maciej Gilewski Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej, który przybliżył historię DIAK ujmując ją w trzech etapach: pierwszym – kiedy liczyła 13 POAK angażujących się w działalność charytatywną; drugi – kiedy liczba POAK wzrosła do ponad sześćdziesięciu, charakteryzujący się dynamicznym rozwojem działalności o charakterze społecznym oraz trzeci etap, w którym DIAK udoskonala i rozwija poziom osiągnięty w drugim etapie. Głos zabrał też pierwszy Prezes DIAK p. Marek Sawicki z sentymentem wspominając początki działalności stowarzyszenia. Uczestnicy uroczystości (około 140 osób) wysłuchali też dwóch prelekcji: pana dr Artura Dąbrowskiego – członka Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej i ks. dr Jacka Uchana. Kolejnym punktem programu były życzenia i okolicznościowe przemówienia. Jako pierwsza zabrała głos pani Urszula Furtak Prezes Akcji Katolickiej w Polsce. W krótkich słowach pełnych uznania i wdzięczności za osiągnięcia Jubilatów dziękowała też p. Anecie Wolnej za pełną poświęcenia pracę w Zarządzie Krajowym AK pełniąc funkcję skarbnika. Pani Prezes w imieniu Zarządu i Asystenta Krajowego wręczyła Pani Prezes Anecie Wolnej oraz Księdzu Asystentowi Maciejowi Gilewskiemu pamiątkowy okolicznościowy dyplom w formie szklanego dyplomu oraz bukiet czerwonych róż. Do gratulacji i życzeń dołączyli: p. Ryszard Furtak Prezes DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, którzy przed 10 laty nawiązali współpracę z Pasterzem Diecezji, p. Edward Ośko – wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej a także Prezydent Ełku p. Tomasz Andrukiewicz. Odczytano również życzenia od AK Archidiecezji Poznańskiej przesłane przez p. Prezes Bogumiłę Kania-Łącką. Kolejną częścią programu było wręczenie dziesięciu osobom medali z okazji 30.lecia ustanowienia diecezji ełckiej wraz ze słowem Księdza Biskupa Jerzego Mazura. Błogosławieństwo pasterza, wspólna agapa i pamiątkowe zdjęcia dopełniły jubileuszowe spotkanie.

Uroczystość poprowadziła profesjonalnie i z wdziękiem pani Monika Zubowicz – do niedawna Prezes Diecezjalnego KSM. Czas umilał zespół muzyczny śpiewem i muzyką w wykonaniu p. Jolanty Wilczyńskiej i p. Daniela Siejdy.

Elżbieta Olejnik, członek Zarządu KIAK