II Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

„Jesteś ochrzczony – czy o tym pamiętasz?”. Pod takim hasłem w sobotę 30 kwietnia odbył się II Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej z okazji 1025. rocznicy chrztu Gdańska i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha oraz 25. rocznicy powstania Akcji Katolickiej w archidiecezji.
Obrady poprzedziła Msza św. sprawowana w archikatedrze oliwskiej pod przewodnictwem ks. abp. Tadeusza Wojdy. Koncelebrowali ją kapłani związani z Akcją Katolicką, kongresowi prelegenci oraz ks. Zbigniew Cichon, archidiecezjalny asystent kościelny. Uczestniczyli w niej m.in.: Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce; Ryszard Furtak, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej; członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej z prezes Joanną Olbert na czele, a także zaproszeni goście.
W homilii metropolita gdański, nawiązując do hasła przewodniego kongresu, powiedział, że dzisiaj jest konieczna wspólna refleksja nad świadomością własnego chrztu. yciu. Uwolnił nas od jego skutków oraz otworzył nas na obecność Boga – powiedział. Przypomniał jednocześnie znaczenie chrztu, który zmienił historię nie tylko każdego wierzącego, rodzin i wspólnot, ale również całej Polski. – W tym roku obchodzimy 1025. rocznicą chrztu Gdańska i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, patrona naszej archidiecezji i całej Polski. Przelał on krew za Chrystusa, za Jego Ewangelię, ale również i za nas, abyśmy mogli wyznawać tę samą wiarę – podkreślił hierarcha.
Dalszą część refleksji poświęcił Akcji Katolickiej, która stała się nowym powiewem na gruncie odradzającego się polskiego społeczeństwa z ruin komunistycznej, antychrześcijańskiej rzeczywistości. – Od samego początku swojego istnienia na Pomorzu starała się ona podejmować i wspierać wierzących w realizacji ich zobowiązań chrzcielnych. Niosła ze sobą ideały chrześcijańskie i solidną formację do wartości, krzewiła chrześcijańską kulturę i dawała szerokie możliwości działania na wielu polach wychowania młodych pokoleń, inspirowała do budowania nowych elit społecznych i politycznych. Wielu wstępowało w jej szeregi, by szukać możliwości realizacji bliskich sobie wizji ludzkich i ideałów chrześcijańskich – wyjaśniał kaznodzieja. Dodał, że dzisiaj dziękujemy za 25 lat istnienia Akcji Katolickiej w archidiecezji gdańskiej i za wszelkie dobro, jakie zadziało się przez jej posługę, a którego beneficjentami było wiele osób i grup społecznych.
Metropolita gdański zauważył, że w ostatnich latach jesteśmy świadkami wielkich i gwałtownych przemian w świecie i w naszym polskim społeczeństwie. – Jest to świat pełen zamętu i niepewności, odrzucania wartości i moralnych zasad, negowania prawd wiary i nawet prawa naturalnego. Wolność jest coraz bardziej rozumiana jako hołdowanie własnej wyobraźni i własnemu ustanawianiu prawdy i prawa – mówił. W tym kontekście Akcja Katolicka odgrywa szczególną rolę. Najpierw jednak ona sama musi na nowo odnaleźć swoją tożsamość i określić stojące przed nią zadania. – Akcja Katolicka wydaje się być wezwana do podjęcia wysiłku głębszego odczytania teraźniejszości, jego wymiarów, jego trudności i jego potrzeb. Takie rozeznanie pozwoliłoby jej lepiej zrozumieć, czym powinna być dzisiaj i jakie jest jej powołanie w przestrzeni dzisiejszego świata, w którym Bóg jest obecny i pisze historię wespół z człowiekiem. Zwrócił uwagę, że Akcja Katolicka jest dziełem Bożym. – Bóg odrobinę doświadcza ją ciemnościami, ale ona musi się modlić, wzywać Ducha i rozeznawać! Musi mieć wiarę, musi wierzyć! – apelował hierarcha.
Po zakończeniu homilii ks. abp Wojda poświęcił repliki wyjątkowego krzyża, pochodzącego z przełomu XII i XIII w., który jest najstarszym zabytkiem archeologicznym świadczącym o chrystianizacji pomorskiej ziemi.
Kolejna część kongresu miała miejsce w Auli im św. Jana Pawła II. Pierwsze trzy referaty koncentrowały się wokół zagadnień historycznych. Przedmiotem refleksji były osoba św. Wojciecha i jego dziedzictwo (ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB), chrześcijańskie dzieje pomorskiej ziemi (ks. prof dr hab. Grzegorz Wejman) i najstarsze świadectwa chrystianizacji Gdańska w świetle badań archeologicznych (Ewa Trawicka, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku). Następne trzy referaty koncentrowały się na znaczeniu chrztu dla budowania tożsamości człowieka wierzącego, wspólnoty wiary i działań na rzecz ewangelizacji społeczeństwa. Refleksja dotyczyła kulturowego znaczenia chrztu Polski w kontekście współczesności (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz SChr), pytań o to, co chrześcijanin uczynił ze swoim chrztem (ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak) i miejsca oraz roli Akcji Katolickiej w Kościele, a także w świecie (ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka). Całość kongresowych obrad podsumował ks. bp Wiesław Szlachetka, który podkreślił, że Akcja Katolicka powinna być obecna w większej liczbie parafii. Poprzez swoją obecność powinna również dawać impuls do rozwoju wiary i życia zgodnego z Ewangelią.

Artykuł opublikowany za stroną: https://naszdziennik.pl

1. Zdjęcia z II Ogólnopolskiego Kongresu DIAK AG, Foto Wioleta Żurawska,
Patrz – https://drive.google.com/drive/folders/1s-elR8zknlYfsODeuL8yM8kk8Sh_U0N2

 

2. GALERIA zdjęć