Komunikat Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w sprawie poparcia osób działających na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.

Zgromadzeni na swoich dorocznych obradach 22 października br. w Domu Formacyjnym na Warszawskich Bielanach przedstawiciele Akcji Katolickiej z całej Polski, w odpowiedzi na zintensyfikowany atak na ludzi wiary, zmierzający do zastraszenia i wykluczenia społecznego w tym atak medialny na Małopolską Kurator Oświaty, Rada KIAK udzieliła poparcia Pani Barbarze Nowak oraz wszystkim działającym na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.

Słowa Pani Barbary Nowak na konferencji Akcji Katolickiej „Kościół w XXI wieku. Prześladowany jak katolik”, która odbyła się 8 października 2022 r. na Jasnej Górze, dotyczyły faktu, że często dla swojej wygody, pod wpływem zaktywizowanej mniejszości rodziców, dyrektorzy szkół sytuują zajęcia religii w sposób zamierzony na skrajnych godzinach lekcyjnych, co w konsekwencji z góry stygmatyzuje ten przedmiot, dzieci i młodzież oraz ich wychowawców i nauczycieli.

Z całą mocą sprzeciwiamy się działaniom parlamentarzystów wymierzonym przeciwko Pani Kurator, których celem jest dalsze utrudnianie prowadzenia zajęć z nauczania religii a w konsekwencji ograniczenia uczestniczących w nich liczby dzieci i pozbawienia prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem, co w Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje Konstytucja.

W imieniu Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
Urszula Furtak,
prezes Zarządu KIAK