Konferencja Instytutów Akcji Katolickiej z europejskich krajów członkowskich FIAC

Wieczorem 4 października odbyła się zdalna konferencja instytutów Akcji Katolickiej z europejskich krajów członkowskich FIAC, w której Prezes Akcji Katolickiej w Polsce Urszulę Furtak reprezentował członek Rady Diecezjalnej DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dr Marek Kuczyński, wyznaczony przez Zarząd KIAK delegat do przygotowania udziału delegacji polskiej Międzynarodowej Konferencji Przedstawicieli Państw Członkowskich FIAC i Państw Obserwatorów.

Przedstawiciele AK poszczególnych krajów odpowiadali na trzy pytania:

1. Jak promować Akcję Katolicką w swoim kraju?
2. W jakim kierunku winna iść współpraca międzynarodowa?
3. Jakie są oczekiwania wobec Sekretariatu FIAC?

Strona polska podała przykłady promocji Akcji Katolickiej oraz wartości chrześcijańskich, które były i/lub są prowadzone: obecność w mediach tradycyjnych i społecznościowych, obecność przedstawicieli AK w parlamencie, w samorządach i innych instytucjach prawo i realiotwórczych. W zakresie współpracy i oczekiwań wobec Sekretariatu FIAC, zwrócono m.in. uwagę na nieograniczone możliwości współczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym współpraca może mieć większy zasięg i intensywność.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 8 listopada br. Poinformowano też, o zmianie formuły międzynarodowego spotkania planowanego w Rzymie w trzeciej dekadzie listopada, ze stacjonarnej na zdalną.

dr Marek Kuczyński