Konferencja

W czwartek, 5 maja 2022 roku w Lublinie odbyła się konferencja z cyklu Święci, Błogosławieni i kandydaci na ołtarze z KUL zatytułowana „Chrzest fundamentem świętości”. Swój wkład w wydarzenie miała również Akcja Katolicka. W gronie prelegentów, jak informowaliśmy, znaleźli się dr inż. Jan Klawiter oraz dr Artur Dąbrowski. Przedstawiciele naszego środowiska wygłosili referaty: dr Klawiter -„Narodowe Święto Chrztu Polski – geneza i reakcja Polaków po jego przyjęciu”, dr Dąbrowski -„Tożsamość chrzcielna Polaków w konfrontacji ze współczesnymi nurtami kulturowymi”.

W konferencji naukowej uczestniczyli przedstawiciele władz KUL, wykładowcy, przedstawiciele duchowieństwa, stanu zakonnego, studenci oraz wadze Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem w przestrzeni online. Dzięki transmisji w konferencji uczestniczyło wielu członków Akcji Katolickiej.

Jak informują prelegenci, konferencja której towarzyszyło hasło: „Chrzest fundamentem świętości”, zaowocowała powołaniem ruchu społecznego, który promować będzie Święto Chrztu Polski.

W imieniu zarządu KIAK, pragnę pogratulować Księdzu Profesorowi Mirosławowi Sitarzowi wspaniałej inicjatywy. Wyrazy uznania kieruję również do wszystkich prelegentów, którzy poprzez referaty z różnych dyscyplin naukowych, przybliżyli nam chrzest jako fundament naszej misji do działalności apostolskiej w Kościele i świecie.

Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce

GALERIA – patrz