Międzynarodowa konferencja Akcji Katolickiej oraz 8. Zgromadzenie Narodowe FIAC

Z udziałem krajów członkowskich i wielu obserwatorów w sobotę 26 listopada rozpoczęła się Międzynarodowa konferencja Akcji Katolickiej. Zgromadziła blisko 120 delegatów z pięciu kontynentów. Powitania i wprowadzenie dopełniło nauczanie Papieża Franciszka skierowane do Akcji Katolickiej przedłożone przez Kard. Ferello. Przytoczył on, że Akcja Katolicka ma być świadkiem Chrystusa w czasie sekularyzacji. Ma inspirować do odnowy człowieka w Chrystusie. Akcja Katolicka powinna zostawić namacalny znak swoich działań, by mówić o zaangażowaniu z pasją. Chrześcijanie są wybrani przez Pana, jesteśmy narzędziem w Jego rękach. Siłę czerpiemy z tajemnicy wieków.

Kardynał podkreślił, że wymagania Akcji Katolickiej są wyższe niż w innych ruchach katolickich. Jednak często dotyka nas brak przejrzystości.

Podczas spotkania rozmawiano także o aktualnym czasie podjętego rozeznania synodalnego. O wspólnym pielgrzymowania Kościoła. Wyraźnie wybrzmiał brak akceptowania kultury śmierci, toczących się wojen i prześladowań wierzących w Chrystusa. Wyrażono zaniepokojenie wprowadzanym zamętem mnożenia płci. Sobotnie obrady pierwszej części zamknęła prezentacja Akcji Katolickiej na kontynentach, na którą się złożyły wcześniej zebrane wypowiedzi krajów członkowskich w tym Polski, wszystkie przygotowane wg schematu: realia, priorytety, trudności i wyzwania dla Akcji Katolickiej. Niezwykle radosną częścią była bezpośrednia rozmowa pomiędzy uczestnikami w małych grupach językowych.

W drugim dniu spotkania wybrzmiały trzy priorytety dla Akcji Katolickiej. Po pierwsze troska o dzieci, warto dodać, że poza Polską Akcja Katolicka skupia dzieci, młodzież i dorosłych. Po drugie promocja Akcji Katolickiej oraz troska o formację liderów w Akcji Katolickiej. Podczas zorganizowanej wymiany doświadczeń podczas okrągłego stołu przedstawiciel z Afryki mówił o braterstwie, z Azji o dialogu, tam, bowiem chrześcijanie stanowią niewielki procent, o przyjaźni społecznej usłyszeliśmy z Ameryki. Z Europy i wybrzmiała sprawa pokoju. Mówił o niej przedstawiciel z Ukrainy.

Popołudniowa część niedzielnego spotkania to 8. Zgromadzenie Narodowe FIAC. Podczas obrad przyjęto Węgry jako nowy kraj członkowski oraz zaprezentowano i przyjęto zmiany w dokumencie podstawowym FIAC. Zaprezentowano działalność Sekretariatu w mijającej kadencji 2017-2022. A w dalszej części obecni prezesi krajowi w specjalnym głosowaniu wybrali nowy sekretariat FIAC 2022 -2026. Stanowić go będzie trzech stałych członków: Włochy, Argentyna i Burundi oraz czterech wybranych po jednym z kontynentu. Z Azji wybrano Filipiny, z Ameryki Meksyk, z Afryki Senegal a z Europy Hiszpanię.

Przygotowanie konferencji poprzedziło kilka spotkań kontynentalnych, wiele przygotowanych prezentacji i wymiany myśli. Delegację Polską reprezentował Bp Marek Mendyk, który łączył się z Rzymu oraz Urszula Furtak, prezes, Kazimierz Kryla, wiceprezes, dr Artur Dąbrowski, członek oraz dr Marek Kuczyński, wyznaczony przez Zarząd KIAK, jako delegat do przygotowania udziału delegacji polskiej w Międzynarodowej Konferencji Przedstawicieli Państw Członkowskich FIAC i Państw Obserwatorów.

Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce