Modlitwa za Ojczyznę i światło pamięci

Data 13. grudnia i przypadająca w tym dniu kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, jest ciągle w nas Polakach żywa. Bolesne decyzje władz komunistycznych, siłowa próba zniszczenia wielkiego zrywu „Solidarnościowego”, aresztowania i ofiara życia ludzi tamtego trudnego czasu wymaga od nas szczególnej pamięci. Wymaga modlitwy i troski o to by nigdy taki stan rzeczy nie miał już miejsca.

Akcja Katolicka w Polsce pamięta jednocząc się z wszystkimi, którzy dobro Polski mają w swoich sercach. Zachęcamy do modlitwy w intencjach naszej Ojczyzny. Polecajmy jej losy za wstawiennictwem bł. męczennika Ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności wraz z Komitetem Organizacyjnym Obchodów od lat podejmują pielęgnowanie pamięci o tamtych bolesnych wydarzeniach. Dla upamiętnienia 41. Rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach 16 grudnia zaplanowano uroczyste obchody. Rozpocznie je Msza św. o godz. 13.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego(ul. Piękna 8), po niej przemarsz i uroczystości pod Krzyżem Pomnikiem Poległych Górników.

Warto nadmienić, że Śląskie Centrum Wolności i Solidarności z Akcją Katolicką łączy od lat współpraca przy organizacji sztafety biegowej-pielgrzymki z Katowic do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

13 grudnia to „Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego”, ale też społeczna akcja Instytutu Pamięci Narodowej „Zapal Światło Wolności”. Zachęceni przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisława Gądeckiego i my zapraszamy do zapalenia 13 grudnia o godzinie 19.30 świecy. Ukażmy to światło wolności w oknach naszych domów.

Urszula Furtak,

prezes Akcji Katolickiej w Polsce