Pielgrzymka Biegowa ku Czci Męczenników Stanu Wojennego

Po raz siedemnasty 14 września przybędzie do grobu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki Pielgrzymka Biegowa ku czci Męczenników Stanu Wojennego. Grupa biegaczy – górników z Knurowa, z Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego a także z Kopalni Wujek pokona setki kilometrów, aby w ten niecodzienny sposób pielgrzymować go grobu bł. Księdza Jerzego w 75 rocznicę Jego urodzin, a też uczcić pamięć tych, którzy ponieśli ofiarę życia i zdrowia w czasie stanu wojennego.

We wtorek 13 września po Mszy św. o godz. 7.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach – Brynowie i złożeniu kwiatów pod pomnikiem Poległych Górników KWK „Wujek” wystartuje pielgrzymka biegowa. Pomysł dołączenia do biegaczy pielgrzymów i wspólnego spotkania przy grobie błogosławionego podejmuje od lat Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej i Warmińskiej a także Diecezji Radomskiej. W najbliższą środę około godz. 17.00 spodziewamy się przybycia pielgrzymów ze wszystkich stron.

Po złożeniu kwiatów na grobie Księdza Męczennika będzie sprawowana Msza św. o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i odwiedzenia Muzeum bł. Ks. Jerzego.
Urszula Furtak,

Prezes Akcji Katolickiej w Polsce