Pomoc Ukrainie głównym tematem Zarządu KIAK

Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej kolejny raz obradował w formie online. Spotkanie zdominowało zapoznanie się z podejmowaną na każdym poziomie struktur stowarzyszenia bieżącą sytuacją pomocową, kierowaną do przybywających na teren Polski uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Od pierwszych dni agresji Rosji na niepodległą Ukrainę ofiarowano już ogromną pomoc, różną w zależności od regionu kraju. Szczególną wrażliwość na pomoc bliźniemu okazali członkowie Akcji Katolickiej bezpośrednio graniczący z Ukrainą. Wolontariat, przygotowanie posiłków, zbiórki darów, żywności, ubrań, środków czystości po pomoc w transporcie i użyczenie mieszkań. Wszystko to wsparte ogromem modlitwy i postu.

Członkowie Zarządu KIAK udzielili wsparcia Siostrom Karmelitankom, ewakuowanym z Charkowa oraz podjęli decyzję o rozpoczęciu zbiórki środków finansowych na koncie Akcji Katolickiej w Polsce, celem wsparcia innych pilnych podejmowanych pomocy. Wpłaty prosimy opatrzyć tytułem – pomoc Ukrainie.

Zarząd Krajowy omówił przygotowania do zbliżających się bieżących wydarzeń w tym: rekolekcji międzydiecezjalnych, Święta Chrztu Polski i odchodów św. Wojciecha w Gnieźnie, w których to planowany jest szerszy udział Akcji Katolickiej, w przypadającą w tym roku 1025 rocznicę śmierci Patrona Polski i Akcji Katolickiej oraz Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę zaplanowanej tradycyjne w trzecią sobotę czerwca.

Urszula Furtak
Prezes Zarządu Krajowego
Akcji Katolickiej w Polsce