Post, modlitwa i czyn – Apel Akcji Katolickiej w Polsce.

„Wezwanie do modlitwy i postu w intencji pokoju w Ukrainie oraz pomoc dla uchodźców wojennych przybywających do Polski”, to kluczowe zagadnienia nadzwyczajnego zebrania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce 25 lutego br. Biskupi z całą mocą i stanowczością potępili „barbarzyńską decyzję prezydenta Rosji o rozpoczęciu działań militarnych przeciwko Ukrainie”. Jednocześnie wezwali „do opamiętania i zaprzestania działań wojskowych, które pochłaniają wiele ofiar, w tym także osoby cywilne”.

Członkowie Rady Stałej KEP zwrócili się z prośbą do wszystkich osób wierzących w Polsce o nieustanną modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie. Mając na uwadze fakt, iż zaangażowanie katolików świeckich w tej sprawie nie może ograniczać się jedynie do modlitwy, nasi pasterze zobowiązali nas do wyrażenia swojej postawy poprzez konkretny czyn, który polegać ma na zaangażowaniu w liczne dzieła charytatywne świadczące pomoc ludności ukraińskiej. W tym celu zaproponowali nam wykorzystanie własnego potencjału poprzez zaangażowanie poprze istniejące struktury takich instytucji jak: Caritas Polska, Caritas diecezjalnych i parafialnych, czy Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, bo jak sami to wyrazili „świadczona będzie pomoc doraźna i długofalowa”.

Zachęceni przez Franciszka, który przypomniał nam, iż „Jezus nauczał, że diabelskiemu szaleństwu przemocy odpowiada się orężem Boga: postem i modlitwą”. Zachęcamy wszystkich członków naszego stowarzyszenia, aby w najbliższą środę 2 marca, w Środę Popielcową, włączyli się w papieską inicjatywę dnia postu w intencji pokoju. Każdy z nas śledząc na bieżąco w mediach wydarzenia za naszą wschodnią granicą, zdaje sobie sprawę ze skali problemu oraz tragedii, dlatego tym bardziej jesteśmy wezwani do „szturmu” modlitewnego w intencji pokoju w Ukrainie. Indywidualnie i wspólnotowo, podejmujmy wysiłek duchowego przeciwstawienia się złu poprzez modlitwę różańcową organizowaną w Parafialnych Oddziałach oraz indywidualnie.

Niech naszej modlitwie towarzyszy świadomość, że nigdy nią samą nie będziemy w stanie zwyciężać. Pisał o tym św. Jakub w swoim liście, przestrzegając wspólnotę słowami: Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków” (Jk 2, 26). Idąc za wskazaniami rady Stałej KEP, prosimy członków Akcji Katolickiej o czynne, praktyczne zaangażowanie się w różne formy zbiórek wspomnianych wyżej organizacji Caritas oraz Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Instytucje te z urzędu i charyzmatu służą charytatywnie Kościołowi. Dziś one potrzebują nie tylko naszych modlitw, ale przede wszystkim, naszych rąk.

Niech naszym modlitwom i praktycznemu zaangażowaniu, towarzyszy troska o bliźniego oraz świadomość słów bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, który wielokrotnie powtarzał, że: „Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości”.

Dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce