Regionalne spotkanie Akcji Katolickiej w Domu Łaski

W bazylice Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie diecezja legnicka, dnia 11 maja 2022 r. odbyło się regionalne spotkanie Akcji Katolickiej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej diecezji: legnickiej, świdnickiej, wrocławskiej i zielonogórsko-gorzowskiej wraz ze swoimi Asystentami Diecezjalnymi. Spotkaniu przewodniczyli J.E. Ks. Biskup Marek Mendyk – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej w Polsce i Pani Urszula Furtak – Prezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce. W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób z czterech diecezji.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Biskup Marek Mendyk. W swoim słowie skierowanym do członków Akcji Katolickiej, nawiązując do czytań, ksiądz biskup między innymi mówił żeby iść śladami Barnaby i Szawła wysłanych przez Ducha Świętego, którzy w synagogach głosili słowo Boże. Także zadaniem Akcji Katolickiej jest zgłębianie słowa Bożego, rozszerzanie Ewangelii miłości i słowa wiary, jeśli pytamy, w jakim celu to Jezus odpowiedział „Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić” (J12, 44-50). Akcja Katolicka w swojej działalności powinna pomnażać ewangeliczne dobro Kościoła, które prowadzi każdego do zbawienia.

W druga część spotkania po wspólnym posiłku, odbyła się w gościnnych pomieszczeniach Domu Opata przy sanktuarium Krzeszowskim. W tej części spotkania głos zabierali Biskup Marek Mendyk, Pani Prezes Urszula Furtak, Asystenci Diecezjalni Akcji Katolickiej i obecni Prezesi Zarządów DIAK. Biskup Marek Mendyk mówił o swoim powołaniu na Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej, jego zadaniach, łączności z Zarządem Krajowym Akcji Katolickiej i Asystentami Diecezjalnymi. Pani Prezes Urszula Furtak mówiła o zagrożeniach dla stowarzyszenia przy zmianach pokoleniowych w parafiach, gdzie tracimy członków Akcji Katolickiej a nawet całe oddziały. Wskazała na nowe możliwości i potrzebę tworzenia jak u naszych początków, nowych parafialnych oddziałów, w których byłoby miejsce na udział i działalność osób o różnym przekroju wiekowym i zawodowym. Ważne jest by koordynowały to Zarządy Diecezjalne Akcji Katolickiej, które powinny zachęcić zarówno istniejące i nowe wspólnoty do wspólnej formacji, integracji i działalności, aby na chwałę Bożą realizować kierunek apostolski. W swoich wystąpieniach Asystenci Diecezjalni i Prezesi Zarządów DIAK mówili o realizowanych zadaniach przez Akcję Katolicką, o propozycjach i podejmowaniu nowych inicjatyw, o kontynuowaniu podobnych spotkań dla umocnienia i wymiany doświadczeń w ramach naszego stowarzyszenia. Część wypowiedzi, dyskusji i rozważań, zakończono modlitwą i błogosławieństwem biskupa Marka Mendyka.

Na zakończenie spora grupa osób z pośród uczestników spotkania uczestniczyła z zwiedzaniu z Przewodnikiem Sanktuarium Św. Józefa, Mauzoleum Piastów i Bazyliki Matki Bożej Łaskawej.

Fr