Konferencja w Sali Papieskiej I. Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

W pierwszym dniu naszego pielgrzymowania na Jasną Górę mieliśmy okazję wysłuchania konferencji księdza profesora Pawła Bortkiewicza oraz profesora Grzegorza Kucharczyka.

Przed konferencjami oraz panelem dyskusyjnym, przybyłych na spotkanie członków Akcji Katolickiej powitała prezes KIAK Urszula Furtak.

W swoim wystąpieniu ksiądz prof. Bortkiewicz zwrócił uwagę na kwestie związane z potrzebą obecności ewangelizacyjnej laikatu na obszarze kultury. W tym kontekście nawiązując do spuścizny intelektualnej Prymasa Tysiąclecia, członkom Akcji Katolickiej, wytyczne dla laikatu w obrębie kultury.

Wykład cieszył się niezwykłym zainteresowaniem i poruszał wiele aktualne kwestie z nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego o odpowiedzialności ludzi świeckich za świat kultury.

Dr Artur Dąbrowski, rzecznik KIAK

patrz – galeria