Spotkanie Komisji Rewizyjnej

W sobotę 15 stycznia 2022 roku, w Biurze Krajowym Akcji Katolickiej w Polsce, odbyło się robocze posiedzenie Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.  Komisja Rewizyjna VII kadencji przeprowadziła pierwszą kontrolę działalności Zarządu KIAK za rok 2021.

W spotkaniu z ramienia Zarządu KIAK uczestniczyła prezes Urszula Furtak (Diecezja Zielonogórsko – Gorzowska), skarbnik Aneta Wolna (Diecezja Ełcka) oraz dyrektor Biura KIAK Teodora Wojnowska. Komisję Rewizyjną reprezentował przewodniczący Marek Witkowski (Diecezja Zielonogórsko – Gorzowska), sekretarz Janina Kłosowska (Diecezja Pelplińska), Robert Denis (Diecezja Warszawsko – Praska) i Stanisław Mrugała (Archidiecezja Przemyska).

Marek Witkowski