Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zachęta do całodziennej modlitwy różańcowej.

Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (…) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. (…) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa (Łk 1, 30-38).

Święty Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Mater” poświęconej Najświętszej Maryi Pannie pisze, że Maryja, „szła naprzód w pielgrzymce wiary”. Dzisiaj Maryja jako nasza najlepsza Matka uczy nas wiary. Biorąc więc do rąk różaniec i rozważając tajemnice bolesne chcemy uczyć się od Maryi prawdziwej wiary.

Każdy z nas ma swoje zwiastowanie. Tak jak do Maryi i do nas Bóg posyła anioła ze wspaniałą wiadomością. Ta wiadomość to prawda, że Bóg nas kocha, że ma wobec nas wspaniały plan swej miłości. Nieraz nie bardzo rozumiemy to zwiastowanie, szczególnie teraz, gdy trudności się piętrzą, gdy działania wojenne na Ukrainie zbierają zatrważające żniwo, gdy giną zwykli ludzie starsi, chorzy, kobiety i dzieci, wielokrotnie pytamy Boga dlaczego? Maryja, mimo tego, że też nie wszystko rozumiała, „Jakże się to stanie skoro nie znam męża”?, odpowiedziała Bogu swym bezgranicznym „fiat”, zaufaniem do końca, aż po sam Krzyż. Rozważając tajemnice bolesne przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, Niepokalanej, Królowej Pokoju prośmy, aby Jezus Chrystus, Książę Pokoju okazał światu Swe miłosierdzie, powstrzymał wojnę na Ukrainie i darował łaskę pokoju.

Proponuję, aby tego szczególnego dnia, gdy Archanioł Gabriel zwiastował Dobrą Nowinę Niepokalanej Maryi, podjąć trud i zjednoczyć się na całodniowej modlitwie różańcowej w naszych wspólnotach od północy 25.03, aż do zakończenia dnia. Potrzeba znaleźć, najlepiej telefonicznie, 48 osób, które w wybranym przez siebie czasie, co pół godziny (0.00, 0.30…, 6.00, 6.30…, 15.00, 15.30, 21.00…, 23.30), tam gdzie są podejmą modlitwę różańcową i odmówią jedną część różańca świętego (część radosna).

Krzysztof Sękuła
Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Elbląskiej

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25.03.2022
Całodzienny różaniec

Godzina Imię i Nazwisko Godzina Imię i Nazwisko
0.00 12.00
0.30 12.30
1.00 13.00
1.30 13.30
2.00 14.00
2.30 14.30
3.00 15.00
3.30 15.30
4.00 16.00
4.30 16.30
5.00 17.00
5.30 17.30
6.00 18.00
6.30 18.30
7.00 19.00
7.30 19.30
8.00 20.00
8.30 20.30
9.00 21.00
9.30 21.30
10.00 22.00
10.30 22.30
11.00 23.00
11.30 23.30