Wielki Post – czasem duchowej motywacji.

„Kościół pości, świat jest na diecie. Z punktu widzenia materii nie ma różnicy, gdyż człowiek może zrzucić dwadzieścia funtów w pierwszy lub w drugi sposób. Różnica tkwi w intencji”, napisał w swoich notatkach Czcigodny Sługa Boży abp Fulton Sheen.

Zmotywowani zachętą Sługi Bożego abp Sheena, jako członkowie Akcji Katolickiej w Polsce, przyglądamy się obecnej rzeczywistości globalnej, politycznej, społecznej, kulturowej i eklezjalnej z perspektywy wiary i dostrzegamy, że zasadnicza różnica w oglądzie tej rzeczywistości między nami a światem tkwi właśnie w intencji w zakresie podejmowanych zadań, które w formie wysiłku i wyrzeczenia chcemy podjąć w okresie Wielkiego Postu.
Toczona obecnie na terenie Ukrainy wojna, sytuacja pandemiczna oraz aberracyjne postulaty tzw. niemieckiej drogi synodalnej, uzmysławiają nam, że mimo upływu czasu „bezbożne siły mają swoje święto w chwilach wielkiej katastrofy”. Tym siłom bezbożności chcemy powiedzieć stanowcze nie.
Zachęceni słowami abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, które zawarł w swoim orędziu na Środę Popielcową 2022 r., zdajemy sobie sprawę z tego, że „głównym narzędziem walki, jakim dysponują ludzie wierzący jest broń duchowa”. Dlatego zwracamy się z prośbą do członków naszego stowarzyszenia oraz sympatyków, o włączenie w prywatną i wspólną praktykę wielkopostnych modlitw w intencji trzech kluczowych obszarów. Pierwszy z nich stanowi modlitwa o pokój na Ukrainie. Drugi obszar to modlitewna troska dla osób borykających się z pandemią i jej skutkami. Trzeci obszar stanowi modlitwa o powstrzymanie rozprzestrzeniania błędnych pod względem antropologicznym i teologicznym postulatów niemieckiej drogi synodalnej.
Niech podejmowanym wysiłkom w ćwiczeniach duchowych towarzyszą nam słowa Sługi Bożego abp Fulltona Sheena, który przypomina nam, że: „Ważne jest nie tyle to, co się wydarza w naszym życiu, ile to, jak reagujemy na te wydarzenia”.

Dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce