Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej przyjął Betlejemskie Światło Pokoju

Historia tego wyjątkowego Światła zaczyna się w Betlejem, w mieście pełnym napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. Od niego, co roku odpala się świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie wędruje przez kraje i kontynenty. Niosąc lampiony dzielą się Światłem i radosną nowiną, niosą orędzie jedności i pokoju. Takim niezwykłym darem harcerze podzielili się z Zarządem Krajowym Akcji Katolickiej.

Betlejemskie Światło Pokoju towarzyszyło Zarządowi KIAK podczas ostatniego spotkania w 2022 roku. 

Biskup Marek Mendyk w swoim słowie zaznaczył, że wielkim prezentem dla nas jest przyjście Pana Jezusa. To dla nas okazja aby uwierzyć w to, co zrobił dla nas Bóg, posyłając swego Syna. Trzeba nam narodzić się na nowo, jak Nikodem, to Słowo przyjąć dziś. Pozwólmy się prowadzić Duchowi Świętemu.

Wśród głównych tematów znalazły się sprawy, przygotowania rekolekcji dla Rady KIAK, które w dniach 10-12 marca 2023 r. poprowadzi ks. prof. Janusz Królikowski a także wybiegając nieco do przodu przygotowano ramy zaplanowanej na czerwiec 2023 r. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Wśród podziękowań za pracę w mijającym roku i spraw bieżących, znalazła się rezygnacja p. Artura Dąbrowskiego z pracy w Zarządzie KIAK, oraz te, które z mocy Statutu leżą po stronie Zarządu Krajowego m.in. spotkanie Komisji Rewizyjnej i przygotowanie kolejnego spotkania Rady Krajowej.  

Przedświąteczne spotkanie Zarządu Krajowego z udziałem Biskupa Marka Mendyka, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej stało się też okazją do przełamania się opłatkiem i wzajemnie wymienianych życzeń.  

Na zakończenie spotkania „Światło dla ciebie”- tak, bowiem brzmi tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju, członkowie Zarządu Krajowego zaniosą je wraz z życzeniami bożonarodzeniowymi do całej szerokiej Rodziny Akcji Katolickiej w Polsce. Napełnieni radosnym płomieniem oczekujmy Narodzin Zbawiciela.  

W imieniu Zarządu KIAK, 

Urszula Furtak, prezes