Znaleźliśmy odwagę do działania w polskim Nazarecie!!

Właśnie zakończyła się trwająca dwa dni Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. To już drugie takie wydarzenie, kiedy Akcja Katolicka wierna papieskiej zachęcie, pragnie wcielać w życie papieskie wezwanie: „Idźcie do Józefa”. Niniejsze słowa odczytujemy na nowo w perspektywie o której wspominał kiedyś papież Franciszek. Podobnie jak Józef, Akcja Katolicka ma realizować jasną misję „wyjść z samego siebie i iść na egzystencjalne peryferie”.

W celu przygotowania się do świadczenia niniejszej misji apostolskiej, przybyli do sanktuarium św. Józefa pielgrzymi z Akcji Katolickiej postanowili zaczerpnąć siły do pójścia na „egzystencjalne peryferie” z celebracji eucharystycznej. To właśnie Msza św. stanowiąca centralny punkt pielgrzymiego spotkania, przypomniała uczestnikom, że „Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego”. Mszy św. celebrowanej przez biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej Łukasza Buzuna towarzyszyło płomienne kazanie. Samo wydarzenie zakończyło się ponownym odmówieniem Aktu Zawierzenia Akcji Katolickiej w Polsce św. Józefowi.

W swoim kazaniu biskup Buzun zachęcał pielgrzymów z Akcji Katolickiej do tego, by w swojej apostolskiej działalności opierając się na prawdzie zawartej w Ewangelii, z odwagą podjęli wysiłek do odbudowy Winnicy Pana. Biskup zaznaczył również, że to właśnie tutaj, w Kaliszu – polskim Nazarecie – jest na tyle doskonały klimat do tego, by uczyć się bezgranicznego zawierzenia Panu Bogu na wzór Maryi i Józefa. „Talent odwagi trzeba rozwijać. Wiara musi być wyznawana z odwagą. Do tego właśnie jest powołana Akcja Katolicka”, stwierdził biskup Łukasz Buzun. Na zakończenie kazania kaliski biskup pomocniczy nadmienił, że „w obecnym czasie zły duch wprowadza zamęt w ludzkie serca”. Dlatego działalność wiernych świeckich w Akcji Katolickiej jest nam bardzo potrzebna.

Przed rozpoczęciem Eucharystii, prezes Akcji Katolickiej w Polsce w Urszula Furtak, w krótkim słowie przekazała zebranym pozdrowienia od Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej, biskupa świdnickiego Marka Mendyka. W nawiązaniu do pomówień Asystenta KIAK, prezes Furtak podkreśliła, że niniejsza sytuacja przekonuje nas o tym, że mamy do czynienia z przemyślanym i zaplanowanym przypadkiem uderzenia w wizerunek biskupa oraz naszego stowarzyszenia, które w przestrzeni publicznej wielokrotnie wypowiada swoje stanowcze nie, bezzasadnym atakom na Kościół oraz pasterzy. „W Akcji Katolickiej wszyscy stajemy ramię w ramię, broniąc pomówionego i skazanego na medialny lincz biskupa Marka. Dlatego dalej wspieramy go modlitwą i dobrym przyjacielskim słowem”.

W kontekście pielgrzymowania do sanktuarium prezes KIAK wyartykułowała, że Akcja Katolicka przybyła do Kalisza, przed wizerunek św. Józefa, aby w działalności stowarzyszenie móc odtworzyć jego zaufanie, którym obdarzył Boga. „Chcemy również na wzór św. Józefa – Opiekuna Kościoła Świętego – zdobyć się na odwagę bronienia Kościoła w tych trudnych czasach”, powiedziała prezes Urszula Furtak.

W sobotę, drugiego dnia pobytu w Kaliszu pielgrzymi wysłuchali koncertu w kaliskiej katedrze. Wydarzeniu przewodniczył dr Krzysztof Niegowski, znany kompozytor, dyrygent oraz adiunkt Zakładu Muzyki Organowej i Sakralnej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Koncert utwierdził odbiorców w przekonaniu, że dr Niegowski, to nie tylko wytrawny kompozytor, ale również autor muzyki do Tryptyku Rzymskiego św. Jana Pawła II.

Muzyka, jak pisał Roger Scruton, przypomina ludziom ścieżkę, wiodącą w kierunku sacrum i poświęcenia.

Pielgrzymowanie zakończono modlitwą oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce, który służbie ludzkości i Kościołowi, poświęcił się bezgranicznie.

Doskonałym dopełnieniem pielgrzymowania była promocja książki „O kształt Akcji Katolickiej”. Na ponad 450 stronach odnaleźć można liczne wypisy z rodzimej prasy z lat 1993-2004, które mówią o naszym stowarzyszeniu. Publikacja zawiera ciekawe wywiady, wystąpienia biskupów, prezbiterów, omawia również liczne sprawy związane z funkcjonowaniem naszej organizacji. Jak zaznaczyła prezes Urszula Furtak „Zawartość książki jest wprost imponująca, dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak zarekomendować ją członkom naszego stowarzyszenia. Dlatego zachęcam do nabycia tej wyjątkowej pozycji, która w bardzo przystępny sposób opisuje historię Akcji Katolickiej w Polsce”.

Dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce

 

Fot. Ryszard Furtak – kliknij, aby przejść do galerii

 

 

Fot. Robert Lis – kliknij, aby przejść do galerii