Życzenia wielkanocne

Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej w Polsce i za granicą!

Mamy Wielkanoc. Zaczęła się wiosna. Budzi się życie. Zauważamy jak jak powoli zielenią się łąki i trawniki, pierwsze kwiaty już dawno wyglądają spomiędzy trawy. Ptaki od jakiegoś czasu uwijają się, wypełniając przestrzeń swoim śpiewem. Życie coraz odważniej budzi się w nieustannym nawrocie pór roku. Powracająca wiosna nieodparcie podpowiada, że życie to coś więcej, niż tylko czas między narodzinami a śmiercią.

Wielkanoc pokazuje nam nową perspektywę życia. Świętujemy Zmartwychwstanie Pańskie! Przez ten fakt Jezus otworzył przed nami zupełnie nową przestrzeń – nową, niepojętą, fascynującą. Warto więc pójść za Jezusem drogą, która może wydawać się trudna i niepojęta. Warto pójść całym swoim życiem, pójść z radością! Tak bardzo dzisiaj w czasie tak bardzo niespokojnym potrzebna jest nam radość życia. Nie tylko tego oczekiwanego w niebie, w wieczności, ale także radości życia tu i teraz. Taka radość tu na ziemi powinna być cechą wyróżniającą nas, katolików świeckich. Jeśli chcemy wiarą pociągnąć innych do Boga, jeśli chcemy zapalać w ludziach nadzieję, jeśli chcemy dzielić się miłością – musimy najpierw odnaleźć w sobie radość życia. Musimy mieć na twarzy uśmiech, a w sercu pogodę i pokój. To jest wizytówka chrześcijanina – człowieka, który wierzy w zmartwychwstanie Pańskie; to jest początek ewangelizacji, to jest podstawa i fundament wszystkich ludzkich kontaktów i powiązań. Łatwiej przychodzi zaufać komuś uśmiechniętemu, radosnemu, niż smutnemu.

Życzę wszystkim takiej wielkanocnej radości. Niech ona też płynie ze świadomości, że jestem człowiekiem wolnym – wolnym od grzechu! Takiej radości świat nie da; taką radość może dać tylko zmartwychwstały Jezus! On naprawdę zmartwychwstał. On naprawdę żyje! Alleluja

† Marek Mendyk
Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej