10. rocznica śmierci Kardynała Józefa Glempa

W poniedziałek 23 stycznia br. mija 10. rocznica śmierci Kardynała Józefa Glempa. Reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce oficjalnym dekretem z dnia 2 maja 1996 roku zwieńczone zostało podpisem właśnie Prymasa Glempa. Ks. Kardynał okazywał nam swą troskę jak dobry Ojciec. Z uznaniem odnosił się do podejmowanych inicjatyw, w tym Tygodni Społecznych, które obejmował patronatem ale też w nich uczestniczył, głosił homilie, po których wysłuchaniu czuliśmy się mocni.

W jednym z wywiadów, w 2008 roku, powiedział: „Myślę, że Akcja Katolicka jest dziś bardzo ważnym czynnikiem w apostolstwie, ponieważ ma swoją tradycję sprzed wojny, ale również po wojnie – ostatnie kilkanaście lat, od kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II ożywił ją obok innych ruchów w Kościele. Charyzmatem Akcji Katolickiej jest ścisła współpraca z hierarchią Kościoła. Myślę, że tę życzliwość i pomoc, której kapłani potrzebują – otrzymują ze strony Akcji Katolickiej. Wizytując parafie często zauważam, że wśród członków rad parafialnych są właśnie członkowie Akcji Katolickiej; to świadczy o tym , że Akcja Katolicka jest blisko Kościoła i że jej członkowie ten Kościół wspomagają na miarę swoich zdolności i możliwości.

Życzyłbym tego, aby tak dalej trwać i nie lękać się żadnych przeciwności. Wtedy, kiedy świat jest smutny – my musimy dawać radość, kiedy świat jest nerwowy – my musimy zachować spokój, kiedy jest dużo agresji, my musimy dać przykład łagodności, pokoju, zrozumienia i kultury duchowej – tego co dzisiejszemu społeczeństwu potrzeba”.

Msza św. w intencji śp. Kardynała Józefa Glempa będzie sprawowana w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie 23 stycznia br. o godz. 19.00. Zapraszamy do udziału w Eucharystii i łączności duchowej w wspólnej modlitwie.

E. Olejnik